Det här är Vinterljus

Vinterljus är ett ljusevenemang där evenemangsbesökarna kan promenera längs en slinga och titta på olika installationer. Installationerna i Vinterljus 2020 är placerade längs Stångån, från Tullbron till Nykvarns sluss. Temat för årets Vinterljus är ”elementen” och konstnärerna och kreatörerna har tolkat temat fritt.

Syftet med evenemanget

Vinterljus har flera syften. Ett syfte är att göra innerstaden och stadskärnan mer attraktiv samtidigt som det skapar trygghet genom att tillföra områden och platser mer ljus. Ljuset skapar också naturliga mötesplatser. Ett annat syfte är givetvis att skapa en uppskattad upplevelse för kommunens invånare och på sikt också för besökare från andra delar av Sverige och från världen. Ett tredje syfte är att öka samarbetet mellan kommunala förvaltningar, kommunägda bolag, det privata näringslivet och fastighetsägare så att dessa aktörer tillsammans kan skapa en upplevelse för alla som besöker evenemanget.

Det började 2005

Vinterljus historia började 2005 med installationer längs Stångån och kallades då Novemberljus. 2009 bytte evenemanget namn till Vinterljus och genomfördes varje år till och med 2015. Under åren 2016-2018 hade evenemanget uppehåll och istället satsade kommunen på att byta ut den ordinarie julbelysningen, som under dessa tre år tändes i samband med en invigning. 2019 var Vinterljus tillbaka.

Samarbete och vision

Vinterljus 2020 är ett samarbete mellan Linköpings kommun, Tekniska Verken och Visit Linköping & Co. Visionen är att Vinterljus ska växa organiskt och på sikt bli ett evenemang som skapas av staden, inte enbart av kommunen. Redan i år är några företag och organisationer med och skapar installationer. Dessutom är flera andra med som sponsorer, eller genom annan medverkan.