Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Ersättning till förtroendevalda

Arvodesregler gällande bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i bolag och nämnder i Linköpings kommun gällande mandatperioden 2015-2018.

Ersättningsformer

 • ersättning för förlorad arbetsinkomst och dylikt
 • sammanträdesarvode
 • fasta arvoden (årsarvoden och begränsade arvoden)
 • ersättning för kostnader

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelser

 • ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer
 • förtroendevalda i kommunala bolag
 • förtroendevalda som utses av kommunstyrelsen eller nämnder/styrelser

Inte ersättningsberättigade sammanträden

 • egna sammanträdesförberedelser, partiuppdrag
 • parti- eller blockvisa ordförande- eller viceordförandeträffar
 • beredning inför sammanträde med nämnd- eller styrelseutskkott

Sammanträdesarvode

Halvdag (590 kr) - del av för- eller eftermiddag

Heldag (1 180 kr) - del av för- eller eftermiddag och mer än 4 timmar

Tiden mellan klockan 11.00 - 13.00 räknas in i för- eller eftermiddagstiden.

Exempel:
12:00-18:00 enkelt arvode
09:00-13:00 enkelt arvode
10:30-15:00 dubbelt arvode

Hur du begär ersättning

 • Lämna in intyg från arbetsgivare om löneavdrag per timme
 • Fyll i närvarolista vid sammanträde
 • Lämna blankett om förrättning till nämndsekreteraren
 • Lämna blankett om kostnader för papper och toner, med kvitton, till nämndsekreteraren
 • Inom ett år efter utfört uppdrag

Utbetalning av ersättning

 • Fast arvode utbetalas automatiskt varje månad
 • Förrättningsarvode utbetalas månaden efter godkännande av nämnd
 • Ersättning för datauppkoppling, papper och toner 2 gånger/år

Ledigheter

Förtroendevald som inte kan utföra sitt uppdrag.

 • < 2 månader = behåller ersättningen
 • > 2 månader = meddela nämnden för ställningstagande
 • Kommunalråd får ta semester

Försäkringar

GL-F grupplivförsäkring för förtroendevalda, hel- eller deltidssysselsatta och även förtroendevalda med minst 20 procent sysselsättningsgrad.

TFA-KL trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda. Gäller olycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta.

Även fritidspolitiker omfattas av TFA-KL, försäkringen gäller under den tid som arvode utgår samt resa till och från förrättning.

För ytterligare information om försäkringsvillkor, ersättningar med mera använd länkarna nedan eller kontakta någon av försäkringsinformatörerna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016