Om Hjärta Kultur - Linköpings Kulturdagar

Hjärta Kultur - Linköpings Kulturdagar samordnas av kultur- och fritidsförvaltningen i Linköpings kommun med syfte att synliggöra Linköpings kulturliv.

FAQ

Vad är Linköpings kulturdagar?

Linköpings kulturdagar är ett kulturevenemang där Linköpings kulturliv anordnar programpunkter i allt från dans, teater, nycirkus och konserter m.m. Det finns både uppvisningar, utställningar och chans att prova på. År 2020-2022 arrangerades Kulturveckan som nu 2023 blivit Linköpings kulturdagar. 

När är Linköpings kulturdagar?

Linköpings kulturdagar pågår fredag och lördag sista helgen i maj den 26-27 maj 2023.  För mer information om när specifika programpunkter pågår se programmet.

Vem arrangerar Linköpings kulturdagar?

Linköpings kulturdagar är ett initiativ av Kultur- och fritidsförvaltningen i Linköpings kommun med syfte att lyfta fram Linköpings fantastiska rika kulturliv. Projektgruppen för Linköpings kulturdagar marknadsför evenemanget men innehållet och alla programpunkter arrangeras av olika kulturaktörer, kommunala verksamheter och kulturföreningar i Linköping. 

Kostar det pengar att gå på Linköpings kulturdagars programpunkter? 

Alla är välkomna till de programpunkter som arrangeras på Linköpings kulturdagar. De flesta programpunkter är gratis och kräver inte anmälan. Några kräver anmälan pga platsrestriktioner och vissa kräver biljettköp. I programmet hittar man information om specifika programpunkter och om de kräver anmälan eller biljett och hur man i sådana fall går till väga. 

Finns det aktiviteter för barn? 

Ja, det finns flera programpunkter speciellt inriktade för barn. Se programmet så ser du flera programpunkter och många arrangörer som har program som är speciellt riktade för barn. 

Var arrangeras Linköpings kulturdagar? 

Programpunkter arrangeras runt omkring i hela Linköpings kommun men tyngdpunkten av programpunkterna arrangeras i stadskärnan. I programmet hittar du information om vart de olika programpunkterna arrangeras. 

Då programpunkterna arrangeras på olika ställen i Linköping; både utomhus, i kommunala lokaler eller föreningars olika lokaler, rekommenderar vi att man kollar på de enskilda programpunkterna och vart de arrangeras för att få svar på frågor kring tillgänglighet.

Vart hittar jag information om programmet?

Hela programmet med alla programpunkter hittar du här på hemsidan under program eller i vårt tryckta programblad. Programbladet finns att hämta på Kontakt Linköping i Huvudbiblioteket, på kulturhusen Skylten och Agora samt i Gamla Linköping. Det tryckta programbladet finns tillgängligt från den 23 maj. 

Många programpunkter är utomhus, vad händer om det regnar?

Vissa programpunkter som arrangeras utomhus kan påverkas eller behöva ställas in beroende på väder. Om du har frågor om en specifik programpunkt kan du höra av dig till arrangören av den programpunkten. Linköpings kulturdagar har även ett evenemang på Facebook där vi försöker uppdatera förändringar av program som vi får information om av arrangörerna.

Vilka får vara med och arrangera en programpunkt på Linköpings kulturdagar?

Alla är välkomna att delta med en programpunkt på Linköpings kulturdagar. De kriterier som gäller för deltagande är att programpunkten man deltar med är kultur samt att den genomförs i Linköpings kommun. Som arrangör förbinder man sig även att delta på ett sätt som är i linje med evenemangets värderingar gällande inkluderande och respekt.  

 

Alla är välkomna att delta på kulturdagarna med en programpunkt så länge programpunkten är ett kulturevenemang och att det äger rum i Linköpings kommun. Deadline för anmälan av programpunkt 2023 var 1 maj.

Vid frågor: