1 000 personer får tycka till om teknik

4 februari 2019 | Stadsplanering & trafik
OBS! Detta är en arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen är inaktuell.
I veckan kommer 1 000 slumpvist utvalda Linköpingsbor få möjlighet att tycka till om bland annat gator och parker.

Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som skickar ut enkäten ”Kritik på teknik” – en undersökning som Linköpings kommun valt att delta i.

Enkäten har två syften: dels att få reda på vad medborgarna tycker är viktigt och hur de vill att kommunen prioriterar, dels att synliggöra eventuella brister i servicen som behöver åtgärdas. Bland annat ställs frågor om kvaliteten på gator, om snö- och halkbekämpning, om parker och om vatten och avlopp.

- Undersökningen ger oss massor av värdefull information från våra medborgare. Detta gör att vi kan utvecklas i det dagliga arbetet, och i våra planer, i det längre perspektivet, säger Miljökontorets chef Jonas Sjölin.

SKL genomför undersökningen ungefär vart tredje år. Förra gången deltog 101 kommuner, bland annat Linköping. Kommunen får ta del av resultaten senare i vår, och i höst publicerar SKL den övergripande rapporten där kommunerna jämförs med varandra.

De 1 000 slumpvist utvalda personerna får enkäten hemskickad via posten.

Text: Anna Frejd