Avgiften för sophämtning höjs

23 januari 2019 | Bygga, bo & miljö
OBS! Detta är en arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen är inaktuell.
Den 1 mars höjs taxan för sophämtning i Linköping med fem procent.
En flicka slänger gröna påsen i soptunna

Höjningen genomförs på grund av ökade kostnader. Avgiften – som har varit oförändrad sedan 2008 – höjdes med sex procent den 1 april 2018. För att täcka kostnaderna och den fortsatta utvecklingen av verksamheten sker nu det planerade steg två. Avgiften har legat under riksgenomsnittet och kommer fortsätta att göra det även efter årets höjning av taxan.

Kommunalt ansvar

– Sophämtningen är ett kommunalt ansvar och den drivs enligt självkostnadsprincip, säger Liselott Myrbråten, affärsområdeschef för avfallstjänster på Tekniska verken i Linköping.

– Innan höjningen i april har vi inte justerat priserna sedan 2008, och med en oförändrad taxa kommer verksamheten få ett stort negativt underskott. För att täcka kostnaderna behöver vi höja priserna med ytterligare fem procent. För en villaägare med ett kärl på 190 liter motsvarar det i genomsnitt en höjning på 6,37 kronor per månad på den fasta avgiften, och med 13 öre per kilo på den rörliga avgiften.

Utökad bemanning

De främsta orsakerna till behovet av prisjustering är högre behandlingsavgifter, ökade kostnader för insamling, digitalisering, samt utökad bemanning för att bibehålla och utöka servicen.

Den nya taxan gäller från 1 mars 2019.

Prisexempel för en villa med ett 190 liters kärl:
(En snittvilla kastar cirka 320 kg/år)

Nuvarande pris:
Fast avgift 712 kr/år   
Pris per kilo 2,55      
Snitt 816 kr/år  
Totalt: 1 528 kr/år                                          

Nytt pris:  
Fast avgift 747,60 kr/år (en ökning med 2,97 kr/mån)
Pris per kilo 2,68  (motsvarar ökning med 13 öre/kilo)
Snitt 856,80 kr/år (ökning med 3,40 kr/mån)
Totalt: 1 604,40 kr/år