Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

De får stipendier och Lyra-pris

19 december 2019 | Kommun & politik, Uppleva & göra
OBS! Detta är en arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen är inaktuell.
2019 års kulturstipendiater är konstnären Hasti Radpour och författaren Göran Redin. Honnörsstipendiater är den kulturella mångsysslaren Sami Rahim, vardagshjälten Berith Fornell och sportjournalisten Bo Ohlsson. Kultur- och fritidsförvaltningens Sven Lyra-pris delas ut för fjärde gången och går till Olika Förlag.
Stipendiater

Från vänster: Leo Ringqvist och Marie Tomicic från Olika förlag, konstnären Hasti Radpour och författaren Göran Redin, kulturella mångsysslaren Sami Rahim, vardagshjälten Berith Fornell, sportjournalisten Bo Ohlsson och Gustaf Appelberg, ordförande i stipendiekommittén samt kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Kulturstipendiater

Kulturstipendiaterna tilldelas 25 000 kr, ur motiveringarna:

Hasti Radpour - Hon är prisad och hyllad, flitigt utställd och ofta anlitad. Hastis konstnärskap är innehållsrikt och symbolladdat. Vi ser också hur ytterligheter kombineras med varandra i Hastis bildvärld: det realistiskt avbildade möter det avskalade och förenklade. Det som verkar gåtfullt och förbryllande kan på samma gång vara enkelt och uppenbart.

Göran Redin - Författaren Vilhelm Moberg menade att det inte är särskilt svårt att skriva en bok - det svåra är att få den utgiven. Linköpings kommuns kulturstipendiat Göran Redin har lyckats med både det första och andra. Och det med besked! På 6 år har han publicerat 5 historiska romaner!

Honnörsstipendiater

Honnörsstipendiater 2019, ur motiveringarna:

Sami Rahim - Lika obändig som den blomma som tränger genom asfalt är Sami Rahim. Han erhåller kommunens honnörstipendium för sin outtröttlighet och aldrig sinande optimism.

Berith Fornell - En verklig vardagshjälte inom Linköpings kulturliv och, ja, i sig själv en institution på Stora Teatern i Linköping. En plats hon skött om som sitt eget hem under de år som hon arbetat där.

Bo Ohlsson - Är ett levande bevis på att idrott är kultur! Inom idrottsjournalistiken har han under många år oförtrutet förmedlat sina omfattande kunskaper till omgivningen på ett entusiasmerande sätt.

Sven Lyra-priset

Lyra-priset 2019, ur motiveringen:

Olika Förlag - Med sin omfångsrika bokutgivning värdesätter de på ett föredömligt sätt det faktum att den ena är den andra Olik.

Lyra-pristagaren erhåller en skulptur i Sven Lyras anda, i år skapad av konstnären Tomas Ekström.