Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt stark ekonomi för kommunen

12 februari 2019 | Kommun & politik
OBS! Detta är en arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen är inaktuell.
Trots ökande kostnader visar det preliminära bokslutet för 2018 på en fortsatt stark ekonomi för Linköpings kommun.
Mynt

Scandinav

Linköpings kommun har rapporterat ett positivt ekonomiskt resultat varje år sedan 2004, och trenden fortsätter att hålla i sig. Kommunens omsättning var drygt 10 miljarder kronor för år 2018. Det preliminära resultatet för kommunen är positivt och uppgår till 237 miljoner kronor.

- Det är bra att kommunens ekonomi utvecklar sig positivt när vi nu, precis som övriga kommuner i Sverige, går mot en mer osäker framtid, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Linköping har en stark ekonomi vilket är positivt. Men våra gemensamma pengar behövs ute i våra skolor och omsorgsboenden för att stärka vår välfärd, säger Kristina Edlund (S) vice ordförande kommunstyrelsen.

Soliditeten är god, vilket betyder att en stor andel av tillgångarna är finansierade med eget kapital. Skattesatsen är låg och det finns externa placeringar för framtida pensionsutbetalningar. Däremot har kostnaderna ökat mer än intäkterna.

- Att kommunen har en stark ekonomi skapar förutsättningar för oss att planera framåt. Det kommer att behövas, eftersom vi ser att kostnaderna ökar mer än intäkterna. Därför kommer det att krävas olika insatser i det kommande budgetarbetet för att ekonomin ska fortsätta vara stabil långsiktigt, säger ekonomidirektör Peder Brandt.

Så går det för nämnderna

Nämndernas samlade överskott för 2018 uppgår till 224 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet motsvarar 2,7 procent av deras samlade budget. Merparten av nämnderna redovisar positiva resultat för 2018.

Utförarnämnden är den nämnd som redovisar det största underskottet på minus 30,1 miljoner kronor. Underskottet beror främst på hemtjänstverksamheten som gick minus 37,7 miljoner kronor.

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott på 68,8 miljoner kronor. Ungefär hälften av överskottet beror på svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. En annan bidragande orsak till överskottet är statsbidrag kopplade flyktingmottagande.

Kommunen har investerat för 393 miljoner kronor under 2018.

Antalet medarbetare ökar

Linköpings kommun har 9 705 anställda med månadslön. Det är en ökning med 316 personer (inklusive visstidsanställda) jämfört med tidigare år. Personalökningen är främst inom vård och omsorg, socialt och kurativt arbete inom Leanlink och inom förskola och grundskola. Bokslutet visar också att sjukskrivningarna ökar.

Text: David Blomgren