Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Här fortsätter bygget av Cykellänken

20 februari 2019 | Stadsplanering & trafik
OBS! Detta är en arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen är inaktuell.
Nu fortsätter utbyggnaden av Cykellänken i Linköping. Den nya sträckan ska gå mellan innerstaden och Skäggetorp, via Abiskorondellen, Åbylund och Barhäll. Allt ska stå klart i november.
Byggplatsen vid Nygårdsskolan

Projektledaren Elna Hammarström vid byggplatsen utanför Nygårdsskolan i Skäggetorp. Foto: Per Conning

Cykellänken är en tre meter bred dubbelriktad cykelbana som går intill en 1,8 meter bred gångbana. Längs vägen finns tydlig vägvisning, ljusinstallationer, cykelpumpar och utemöbler. Kommunen underhåller också Cykellänken mer än andra sträckor. Det kan handla om att sopa bort löv på hösten och att sopsalta på vintern.

Två pilotsträckor

I översiktsplanen för staden Linköping finns ett inriktningsbeslut att utveckla nio prioriterade huvudcykelstråk. Därför har kommunen tagit fram konceptet Cykellänken. De två första stråken är pilotsträckor som kommer att utvärderas. De länkar samman innerstaden med stadsdelarna Ryd och Skäggetorp. Sträckan till Ryd invigdes i december, nu är det dags att bygga vidare till Skäggetorp.

– Arbetet började vid Nygårdsskolan i december 2018. Sträckan har delats in i tre etapper så att allt inte byggs samtidigt. I november 2019 ska det vara klart, säger Elna Hammarström, projektledare i Linköpings kommun.


Cykellänken mellan innerstaden och Skäggetorp byggs i tre etapper.

Så här ser omledning för cykeltrafiken ut under första etappen.

 

Ett viktigt syfte är att skapa en säker och trygg gång- och cykelbana. Bland annat ska vändzonen vid Nygårdsskolan byggas om under sommarlovet. Den blir en torgliknande plats med samma funktion, men med gång- och cykelbanan tydligt markerad. Platsen får även utemöbler och ny belysning.

– Vi försöker göra en trevlig yta och samtidigt få ner bilarnas hastigheter, säger Elna.

Där Cykellänken passerar skolor och förskolor blir det färgglada övergångsställen.

– Det är Cykellänkens signum; när det är färgglatt och lekfullt är det barn i närheten. Då gäller det att vara lite extra uppmärksam. På vissa platser ska vi även måla asfalten tillsammans med barnen på skolorna. Det blir motiv som bara är synliga när det regnar.

Belysning och utemöbler

I ett parkområde strax intill Nygårdsvägen skapas en grön samlingsplats med utemöbler. En bit därifrån kommer flera träd att belysas med spotlights för att skapa mer ljus och trygghet.

Det blir även förändringar längs Grenadjärgatan för att öka säkerheten. Vid lokalgator byggs till exempel upphöjda överfarter där gångare och cyklister har företräde framför bilarna.

Bakom Cykellänken står Linköpings kommun och Trafikverket. Satsningen ska få ännu fler Linköpingsbor att se cykeln som det naturliga transportmedlet. Cykellänken är också en viktig del i målet att Linköping ska bli en koldioxidneutral kommun till 2025.

Vid Abiskorondellen finns en färdigställd del av Cykellänken.

Färgen orange och Cykellänkens logotyp dyker upp på flera ställen längs vägen.

Text och foto: Per Conning