Intern utredning pågår

31 januari 2019
OBS! Detta är en arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen är inaktuell.
I samband med en internkontroll har det upptäckts att det kan finnas oklarheter kring ekonomiska transaktioner på en av Utbildningsförvaltningens enheter. Därför genomförs en intern utredning.
Pärm
I dagsläget är det inte möjligt att säga något om omfattningen eller vad följderna kan bli.
 
I det här läget har kommunen valt att inte vidta några åtgärder, förutom att berörd chef är informerad och arbetar hemifrån de närmaste dagarna, för att underlätta utredningen.
 
Text: Fredrik Kliman