Kommunen satsar på egen nyhetsförmedling

25 januari 2019 | Kommun & politik
OBS! Detta är en arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen är inaktuell.
Färre pressmeddelanden och fler nyheter på webben. Så ska kommunen arbeta med nyheter.

Från och med den 28 januari kommer nyheter från Linköpings kommun att samlas under en ny webbsida på linkoping.se. Genom att publicera alla nyheter på ett och samma ställe blir det enklare för både Linköpingsbor och journalister att hitta det senaste från kommunen. På webbsidan kan besökaren ta del av viktig information i form av nyhetsartiklar och rörlig bild, men också reportage som bland annat rör stadsutveckling, kommunala verksamheter och porträtt på medarbetare. Artiklar kopplade till nämndärenden och politiska beslut kommer också att lyftas fram.

– Vi måste ta mycket större ansvar för vår egen kommunikation och se till att vi jobbar med att sprida information till kommuninvånarna. Allt fler vill ha information tidigt i en process och ha möjlighet att påverka, säger Maria Ottosson, kommunikationsdirektör.

En annan aspekt att ta hänsyn till är det förändrade medielandskapet där redaktioner bantas och bevakningen av offentlig sektor blir allt mindre. Det menar Fredrik Kliman, enhetschef för Nyheter och media på Kommunikationsstaben som dagligen arbetar med produktion och publicering av nyhetsmaterial.

– Kommunen har så mycket att berätta om, och framför allt när det gäller allt positivt som görs här. Samtidigt måste vi på ett balanserat sätt våga berätta om de utmaningar som kommunen har. Trovärdighet är A och O. Men självklart konkurrerar vi inte med media som har en fortsatt viktig roll när det gäller att granska kommunen, säger Fredrik Kliman.


Enheten Nyheter och media på Kommunikationsstaben ansvarar för kommunens nyhetsförmedling. Från vänster: Fredrik Kliman (enhetschef), Sofie Berlin, Per Conning, Emmilie Engström, Eva-Karin Strand Wåtz, Johan Hermansson och David Blomgren.


Text: Emmilie Engström