Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fler får rätt att jobba mer

21 februari 2019 | Arbete
OBS! Detta är en arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen är inaktuell.
Sandrinoparken var först ut att erbjuda medarbetare rätt till högre sysselsättningsgrad. Nu har fler kommunala verksamheter fått samma möjlighet.

Foto: Jeppe Gustafsson

Välfärdssverige står inför stora rekryteringsutmaningar där det blir allt svårare att behålla och hitta nya medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare har därför aldrig varit viktigare. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal driver sedan några år tillbaka projektet Heltidsresan. Målet är att heltid och tillsvidareanställningar ska vara en självklarhet inom offentlig sektor den 31 maj 2021, och att detta ska leda till att fler vill arbeta mer inom välfärden.

I Linköping tog kommunfullmäktige beslut om projektet Rätt till högre önskad sysselsättningsgrad, tidigare Rätt till heltid, i juni 2016. Det innebär alltså att samtliga tillsvidareanställda i kommunen ska få möjlighet att arbeta mer om så önskas. Demensboendet Sandrinoparken var först ut och sedan dess har fler verksamheter involverats i projektet.

– Det här är ett arbete som tar tid och därför började vi i en liten skala och utökar under projektets gång. Just nu har vi infört Rätt till högre önskad sysselsättningsgrad inom vissa enheter i bland annat äldreomsorgen, biblioteksverksamheten och förskolan, säger HR-konsult Maria von Ekensteen, projektledare för Rätt till högre önskad sysselsättningsgrad i Linköpings kommun.

Hon ser många fördelar med att fler kommunanställda arbetar heltid. Förutom att det blir enklare att klara kompetensförsörjningen gynnas även den enskilde medarbetaren.

– Lönen blir högre och det blir då lättare att få vardagen att gå runt. En ökad inkomst ger också lite högre pension, säger hon.
 

Nya krav på arbetsplatsen

Men när fler väljer att gå från deltid till heltid ställs också nya krav på arbetsplatsen, som behöver tänka nytt när det gäller bemanning och schemaläggning. En sådan förändring kan även innebära att verksamheten måste organisera om och hitta nya arbetsrutiner.

– Det här är en förändringsresa och vi som arbetsgivare måste respektera att eventuell stress och oro kan uppstå bland medarbetare. Så är det inom de flesta förändringsprocesser, säger Maria von Ekensteen.

Finns det inte risk att arbetsplatser blir överbemannade när fler vill jobba mer?
– Nej. Om det är många medarbetare vid en arbetsplats som vill utöka sin sysselsättningsgrad måste man fundera över hur denna ”resurstid” som då uppstår ska användas. Det finns många alternativ, som till exempel att vikariera för sina arbetskamrater när de är frånvarande, utöka samarbetet mellan enheter eller verksamheter, nya sätt att organisera arbetet och skapa kombinationstjänster. 

Är det upp till medarbetaren själv att välja om hen vill öka sin sysselsättningsgrad?
– Absolut. Vi tvingar ingen. Projektet handlar ju om att ge möjlighet till att arbeta mer för de som vill det.
 
Text: Emmilie Engström