Så mycket matavfall sorteras

21 januari 2019 | Bygga, bo & miljö
OBS! Detta är en arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen är inaktuell.
Nästan 40 procent av Linköpingsbornas matavfall läggs inte i gröna påsen. Istället hamnar det i den vanliga påsen med restavfall. Det visar plockanalyser som Tekniska verken har genomfört under 2018.
Illustration med gröna påsen

Johan Borg, avdelningschef för hushållsavfall på Tekniska verken, säger att denna siffra har varit ungefär densamma de senaste åren.

– Det går lite upp och ner, men utsorteringen av matavfallet brukar ligga på 60-70 procent. Så 30-40 procent brukar hamna fel.

Kampanjer ska påminna

Tekniska verken har också jämfört det matavfall som har sorterats i gröna påsen med det matavfall som slängts i den vanliga påsen. Det framgår att matsvinnet är mindre i gröna påsen. Matsvinnet är sådant som slängs i onödan och som skulle kunna ätas upp om det hade hanterats annorlunda.

– Vi är generellt ganska bra i Linköping på att inte slänga mat i onödan. Det är positivt, säger Johan Borg.

För att påminna Linköpingsborna om att sortera sitt matavfall genomför Tekniska verken kampanjer då och då.

– Vi klarar redan det nationella målet, där utsorteringen ligger på 50 procent. Men vi vill gärna att ännu mer av matavfallet hamnar i rätt påse. Det gäller att informera och att se till att människor får tag på de gröna påsarna, så att sorteringen kan bli en rutin i vardagen.

Driver Linköpings bussar

När matresterna sorteras i gröna påsen så återvinns de till biogas som kan driva Linköpings bussar och biogasbilar. Samtidigt bildas näringsrik biogödsel som sprids på åkermark. Då kan näringen komma till nytta igen när ny mat odlas i jordbruket. Därmed tas både energin och näringen i matavfallet till vara. Biogas kan ersätta fossila fordonsbränslen, och biogödsel kan användas istället för konstgödsel.

Text: Per Conning