Så går saneringsarbetet i Bestorp

24 maj 2019 | Bygga, bo & miljö
OBS! Detta är en arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen är inaktuell.
Saneringsarbetet vid det före detta sågverket i Bestorp har pågått sedan i februari och har nu kommit nära halvvägs. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2019.

Muddringsmassor ligger och avvattnas i den vänstra bassängen och vatten filtreras vidare till de mindre bassängerna. När vattnet filtrerats färdigt, provtagits och konstaterats fritt från föroreningar släpps det tillbaka i Långviken igen. Foto: Linköpings kommun

I februari inleddes saneringsarbetet med att ta ner träd och skapa en yta för etableringen av kontor och arbetsbodar på området. I mars inleddes själva saneringen och redan samma månad var några delar av området helt befriade från föroreningar. I slutet av mars utökades saneringsområdet då det visade sig att föroreningarna sträckte sig längre än man först trott. Parallellt med
schaktarbetet pågår nu även arbete med muddring.

– I det här projektet innebär muddring att sediment grävs upp från sjöbotten i syfte att ta bort så mycket förorenat sediment som möjligt. Därefter avvattnas sedimenten för att sedan transporteras till en mottagningsanläggning, säger projektledare Malin Johansson.


I mars kördes cirka 25 lastbillass om dagen över järnvägen på en tillfällig transportväg och transporterade bort cirka 900 ton material varje dag. Några markdelar var redan i mars helt befriade från föroreningar. Foto: Linköpings kommun

Förorenat med dioxiner

Det före detta sågverket i Bestorp var verksamt under åren 1903-1958. Impregnering av virke har gjort att området idag är förorenat med dioxiner. Linköpings kommun har därför beviljats statsbidrag på cirka 42 miljoner kronor för att under 2019 sanera det förorenade området, därför har kommunen påbörjat bortgrävning och omhändertagande av förorenad jord och sediment.

Totalt är det cirka 16 000 kubikmeter jord och 2 000 kubikmeter sediment som ska saneras. De uppgrävda massorna skickas främst till deponi och de mest dioxinförorenade massorna skickas till Finland för förbränning.

Bryggorna flyttade inför sommaren

I början av april flyttades bryggorna för att kunna användas under sommaren.

– Allmänheten kan under saneringen ta sig till bryggorna via en grusväg bredvid entreprenadområdet, däremot är inte gästplatserna vid bryggorna tillgängliga. Båtklubbens medlemmar nyttjar bryggorna precis som tidigare, dock med vissa restriktioner under muddringsarbetet, säger Malin Johansson.


Här pågår bygget av avvattningsbassängerna där muddermassorna torkas innan de transporteras bort. Foto: Linköpings kommun

Merparten av transporterna av schakt- och fyllmassor beräknas att vara klara innan semestern. I augusti och september återstår en mindre mängd transporter och desto mer återställningsarbeten.

Text: Sofie Berlin