Hoppa till huvudinnehåll

Fokus på trygghet och välfärd i budget för 2025

4 juni 2024 | Kommun & politik
I Tillsammans för Linköpings budget för 2025 tillförs 213 miljoner kronor för att stärka välfärden och tryggheten i Linköping. De styrande partierna Socialdemokraterna och Moderaterna framhåller att tack vare en ansvarsfull politik - med en rad svåra men nödvändiga beslut tidigare år - är detta ett budgetförslag med flera viktiga satsningar.

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens vice ordförande, och Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande . Foto: Åke Karlsson

Sveriges kommuner och regioner går igenom ekonomiskt svåra tider. Även i Linköpings kommun finns utmaningar, men tack vare tidigare års svåra beslut har nu Linköping bättre förutsättningar än många andra kommuner att möta de utmaningar som kommer med den ekonomiska situation som råder i landet. Socialdemokraterna och Moderaterna menar att budgeten för det kommande året är framtagen med en tydlig vision om att skapa ett hållbart, inkluderande och livskraftigt Linköping där alla invånare har möjlighet att trivas och utvecklas.

– Denna budget speglar Tillsammans för Linköpings gemensamma ambitioner och prioriteringar och lägger grunden för en fortsatt positiv utveckling av Linköpings kommun. Att vi i dessa tider klarar av att tillföra 213 miljoner för att förbättra välfärden och tryggheten känns bra, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Segregerade områden

Linköping är en segregerad kommun med stadsdelar där få pratar svenska och går till jobbet. Barn som bor i segregerade områden har redan från början ett sämre utgångsläge, något som utnyttjas hänsynslöst av de kriminella gängen där barn och unga dras in i våldet. Detta måste stoppas och därför behövs fortsatta satsningar på trygghetsåtgärder, arbetsmarknadsinsatser och andra åtgärder för att minska segregationen.

– De senaste åren har varit ekonomiskt tuffa för de allra flesta kommuner. Att föra en långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik har hela tiden varit prioriterat för oss vilket nu också har möjliggjort att vi i denna budget kan lägga viktiga satsningar på välfärden och tryggheten i Linköping, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Ansträngd situation

Den höga inflationen och ökade kostnader har inneburit en ansträngd situation för skolor, förskolor, socialtjänst och omsorgsverksamhet. Kommande år kommer att vara tuffa och då är det viktigt att prioritera välfärdens första linje - personalen som är Linköpings kommuns viktigaste resurs. Arbetsmiljön behöver förbättras för att skapa goda förutsättningar för förskolepersonal, lärare, undersköterskor och alla andra välfärdsarbetare att göra ett bra jobb.

Några viktiga satsningar för att stärka Linköping 2025:

  • Oförändrad skattesats på 20,20
  • Samtliga nämnder kompenseras för pris och lön
  • Förstärkning av bemanning inom äldreomsorgen
  • Två nya gruppbostäder
  • Utbyggnad av Nära socialtjänst i Ryd
  • Stärkt ungdomsverksamhet och läsfrämjande arbete
  • Förstärkning av förskolan och förbättrat stöd till elever med särskilda behov
  • Satsning på upphandling mot idéburen sektor
  • Införande av klimatanslag och förstärkning av geografiska utskott.

Här kan du läsa budgeten:

Linköpings kommuns budget för 2025 behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni.

Senast ändrad den 4 juni 2024

Senaste nytt

Byggkollo ska locka unga till branschen
Nya åtgärder för att motverka välfärdsbrott
Det hände på fullmäktige i juni
Sommarens gågata för barnen
Linköping Science Park firar 40 år
Fler förtidsröstar under val
Här görs mat för tuffa lägen
Ökat bidrag för kulturaktiviteter
SMHI varnar för skyfallsliknande regn
Beslutet fattat: Birgittaskolan blir Linnégymnasiet