Hoppa till huvudinnehåll

Framgångsrecept gör fler hushåll självförsörjande

3 juli 2024 | Arbete, Omsorg & hjälp
Hur minskar man beroendet av ekonomiskt bistånd och hjälper individer in i arbetslivet? Det har Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen och arbetssättet heltidsaktivering svaret på. Socialsekreteraren Emily Wootten berättar hur det går till.

Maria Åkerblom (arbetsmarknadskonsulent), Camilla Oscarsson (arbetsledare), Emily Wootten (socialsekreterare) och Marianne Mahrs (arbetsmarknadskonsulent).

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter. De som har ekonomiska problem och inte kan försörja sig själv eller sin familj kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Ett bidrag som kommunen betalar ut som ett sista skyddsnät för den som inte kan försörja sig.

Linköpings kommun har haft höga kostnader för ekonomiskt bistånd. Det, i kombination med en utredning som identifierade brister i kommunens arbete med att hjälpa arbetslösa, ledde till att arbetsmarknadsnämnden tog ett beslut. Man behövde göra annorlunda.

Ny förvaltning och nytt arbetssätt

Det som är annorlunda mot tidigare är att Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) har organiserat sig utifrån arbetssättet heltidsaktivering, vilket innebär att alla individer som står utanför arbetsmarknaden och har ekonomiskt bistånd ska vara i aktivitet efter egen förmåga. På så sätt kan kommunen stötta individerna bättre genom ett effektivare flöde. Nu finns alla tänkbara yrkesroller som en individ kan behöva hjälp från samlade på en och samma förvaltning.

Emily Wootten jobbar som socialsekreterare på IAF. Hon berättar mer om hur det går till.

– När en individ söker ekonomiskt bistånd gör vi alltid en kartläggning för att lära oss mer om deras bakgrund, vad de vill i framtiden och vad vi ser är den snabbaste vägen till egen försörjning. Därefter träffar arbetsmarknadskonsulenter individen där vi tillsammans gör en handlingsplan. Vissa står långt ifrån arbetsmarknaden medan andra är närmare, så ibland behöver vi koppla på kompletterande insatser såsom studie- och yrkesvägledare eller arbetsterapeuter.

Arbetslik aktivitet

När individen är redo placeras de i en arbetslik aktivitet, till exempel Drivbänk odling, Växtcentrum, Café Vidingsjö, servicegrupper eller snickeriet. Ute på arbetsmarknadsinsatserna jobbar handledare som sätter delmål för individen och rapporterar hur det går. När det är dags för deltagarna att komma ut i arbetslivet hjälper arbetsgivarteamet till med att hitta en arbets- eller praktikplats.

– Personligen tycker jag att det här är ett väldigt framgångsrikt sätt att arbeta på, både för individerna men även för oss medarbetare. Det känns roligt och meningsfullt när alla medarbetare får vara delaktiga i en individs väg mot självförsörjning. Vi ser också att det här arbetssättet fungerar eftersom individer faktiskt nått självförsörjning, säger Emily.

Textilverksamheten syr många olika saker,
bland annat vimplar till sommargågatan. 
Servicegruppen bygger ny spång i Vidingsjö.
Café Drivbänk är en arbetsmarknadsinsats, en företagslik miljö inom restaurang och café.

Textilverksamheten syr många olika saker, bland annat vimplar till sommargågatan. / Servicegruppen bygger ny spång i Vidingsjö. / Café Drivbänk är en arbetsmarknadsinsats, en företagslik miljö inom restaurang och café.

Lägsta antalet på tio år

Linköping vill vara den kommun i Sverige som har störst andel vuxna i egenförsörjning. Målet är att 96 procent är i en annan försörjning än ekonomiskt bistånd år 2025. Sedan införandet av det nya arbetssättet och organisationen har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd varit det lägsta på tio år. I januari 2024 fick 2 087 hushåll ekonomiskt bistånd, det är 616 färre jämfört med januari 2021.

– Jag är otroligt glad över de resultat vi ser. Vi vill att fler ska komma ut i arbete, färre ska vara beroende av försörjningsstöd och att Linköpings näringsliv ska få den kompetensförsörjning som behövs. Tack vare alla medarbetares dedikerade arbete lyckas vi med det, säger Mikaela Schullström, Integrations- och arbetsmarknadsdirektör.

Text och foto: Evelina Restrup

Kommunen beslutade 2021 att ta en ny riktning för att hjälpa medborgare som beviljas ekonomiskt bistånd. Genom förvaltningen Integrations-och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) och arbetssättet heltidsaktivering ska Linköpingsbor som får ekonomiskt bistånd stöttas till att bli självförsörjande. Detta utifrån förvaltningens motto: Alla behövs. Alla bidrar. 

Linköping – Europas mest innovativa stad

EU-kommissionen har utsett Linköping till Europas mest innovativa stad. Skapandet av IAF var en av många faktorer som gjorde att Linköping vann iCapital Awards. Tack vare våra banbrytande innovationer och världsledande forskning är Linköping en förebild för hållbar utveckling. Universitetet, kommunen, civilsamhället och näringslivet går hand i hand för att göra idéer till verklighet och skapa en bättre morgondag. I hjärtat av allt detta står Linköpings kommun som en möjliggörare, med ett starkt fokus på att öka livskvaliteten för stadens invånare. I Linköping är framtiden inte bara en vision – den är ständigt närvarande.

Senast ändrad den 3 juli 2024

Senaste nytt

Fritt fram för bad vid Hjulsbrobadet
Avrådan från bad vid Hjulsbrobadet
Ökad trygghet vid aktivitetsparkerna kvällstid
SM i simning på Tinnerbäcksbadet
Roboten som hjälper elever tillbaka till skolbänken
Upptäck Linköpings historia och nutid i ny app