Hoppa till huvudinnehåll

Linköping bygger för att säkra framtidens äldreomsorg

5 juni 2024 | Omsorg & hjälp
Som Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 165 000 invånare, fortsätter staden Linköping att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Med fler invånare kommer också ett större ansvar att trygga Linköpingsbornas tillgång till välfärd i livets alla faser.
Äldre kvinna som håller sina händer på en käpp

Nya vårdboenden till Harvestad och Skkarpan. Foto: Getty Images

Ställa om i takt med demografi

Enligt kommunens prognoser kommer antalet personer i Linköping som är 85 år eller äldre att växa med 47 procent fram till 2032. Ytterligare tio år framåt i tiden, år 2042, beräknas antalet ha vuxit med 74 procent jämfört med i dag.  Att bygga nya vårdboenden och utöka antalet vårdplatser krävs för att se till att Linköpingsborna ska åldras med en stark känsla av trygghet. Det är förstås glädjande att vi lever längre, men innebär samtidigt att äldreomsorgen måste utvecklas för att möta framtidens behov. 

– När antalet äldre Linköpingsbor ökar kraftigt måste vi bygga ut och ställa om den kommunala vården och äldreomsorgen för att möta de växande behoven. En viktig del i detta arbete är att bygga nya vårdboenden och anställa fler medarbetare, säger Jonatan Hermansson (S), vård- och äldreomsorgsnämndens ordförande.


Jonatan Hermansson (S), äldrenämndens ordförande. Foto: Björn Öberg

Demografisk utveckling

De kommande åren får vård- och äldreomsorgsnämnden stora ekonomiska tillskott. År 2030 har nämndens budgetram ökat med 380 miljoner kronor i jämförelse med 2024 för att möta den demografiska förändringen med allt fler äldre. Det är utöver uppräkning för stigande priser och löner. De pengarna kommer att användas för att möta det växande vård- och omsorgsbehovet, bland annat genom att bygga nya vårdboenden. 

Nya vårdboenden

Näst på tur står två nya vårdboenden i två områden, Skarpan och Harvestad, som kommer att uppföras av Lejonfastigheter. Två livsvänliga platser där människor kan leva och bo i livets alla faser och som sedan tidigare pekats ut som lämpliga för vårdbostäder.Linköping är en kommun som växer och behovet av vårdbostäder i takt med den demografiutveckling vi ser framför oss är stort. Det är naturligtvis mycket att ta hänsyn till när staden växer. En av inriktningarna för utvecklingen är att staden ska växa inåt och förtätas. Genom att strategiskt förtäta, det vill säga att bygga nytt i befintliga stadsdelar,  kan vi ta tillvara på befintlig infrastruktur som vägar och ledningar samtidigt som vi bygger en socialt, ekonomiskt och miljömässigt mer hållbar stad.

Byggstart 2025

Byggnationen av boendet i Skarpan beräknas starta i januari 2025 och beräknas vara inflyttningsklart december 2026. Byggnaden kommer också att inrymma en förskola för 80-100 barn. 

Vårdboendet i Harvestad planeras komma igång i början av 2025 och beräknas vara färdigt hösten 2026. Ett informationsmöte med de boende i närområdet kommer att hållas efter sommaren.

Utöver att bygga nya vårdboenden fortsätter Linköpings kommun att arbeta proaktivt för utveckla äldreomsorgen genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och utarbeta nya arbetssätt. 

Senast ändrad den 5 juni 2024

Senaste nytt

Byggkollo ska locka unga till branschen
Nya åtgärder för att motverka välfärdsbrott
Det hände på fullmäktige i juni
Sommarens gågata för barnen
Linköping Science Park firar 40 år
Fler förtidsröstar under val
Här görs mat för tuffa lägen
Ökat bidrag för kulturaktiviteter
SMHI varnar för skyfallsliknande regn
Beslutet fattat: Birgittaskolan blir Linnégymnasiet