Hoppa till huvudinnehåll

Medarbetare i förskolan utvecklar sina språkkunskaper i svenska

22 april 2024 | Förskola & utbildning
Under ett pilotprojekt i förskolan har medarbetare fått möjligheten att förbättra sina kunskaper i det svenska språket. Nu ska satsningen breddinföras inom hela den kommunala förskolan.

Deltagarna Aptihal Mahmood och Stefanie Sundman.

I ett klassrum i Kunskapsgallerian samlas en grupp barnskötare från förskolan för att träna på det svenska språket med lärare från Linvux, Linköpings kommuns vuxenutbildning. Genom övningar i uttal, skriftlig och muntlig kommunikation samt ordkunskap, strävar de efter att förbättra sitt språk för en bättre interaktion med barn, föräldrar och kollegor.

Deltagarna är entusiastiska och ser utbildningen som en möjlighet att vässa sina färdigheter.

– Den här utbildningen är jättebra för mig. Vi som har ett annat modersmål kan ibland göra fel men vi vet inte att vi gör fel, säger Marie Annonciate Muhongerwa.

En annan deltagare, Aptihal Mahmood, instämmer i att utbildningen är väldigt bra och tycker lärarna är kompetenta.
– Det hjälper mycket att få gå utbildningen eftersom vi jobbar med små barn, och det påverkar deras utveckling på språket. Så det är väldigt viktigt att vi kan tala rätt, säger hon.

“Det bästa med utbildningen är chansen att få utveckla mig”

Under utbildningen får deltagarna arbeta med att utveckla sina svenskkunskaper, både i tal och skrift. De övar också på att förstå vad andra säger eller skriver och att utöka sitt ordförråd. Alla delar är viktiga i arbetet på förskolan där de kommunicerar med både sina kollegor, barnen och barnens föräldrar.

– Det viktigaste man får med sig på utbildningen är en medvetenhet om vad man är bra på och vad man behöver utveckla. Utöver det får man också med sig verktyg i hur man kan jobba med det här på egen hand, säger Maria Nylén, lärare på Linvux.

Utbildningen har gjort att deltagaren Stefanie Sundman känner sig tryggare i både det svenska språket och i sin yrkesroll.

– Det bästa med utbildningen är chansen att få utveckla mig. Det är viktigt att vi kan utveckla vårt eget språk så att vi kan hjälpa barnen att utveckla sitt språk. Det är ju vårt uppdrag att hjälpa barnen, säger hon.

Marie Annonciate Muhongerwa, deltagare, och Maria Nylén, lärare från Linvux.

Fler ska erbjudas språkutbildning

Projektet, som syftar till att stärka språkkompetensen hos medarbetare inom förskolan, har fått positiv respons från både medarbetare och ledning. Tack vare det framgångsrika pilotprojektet kommer nu fler medarbetare att erbjudas möjlighet till språkutbildning inom förskolan.

– För att ge barn en god språkutveckling behöver personalen kunna bra svenska. Genom den här satsningen från S-M-styret stärker vi språkkompetensen hos dem som anställs, men ger också möjlighet för redan anställda att utveckla sin svenska. En win-win-situation, säger Elias Aguirre (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Till hösten kommer kommunen låta nyanställda inom förskolans verksamhet göra ett prov för att visa att man har tillräckliga svenskkunskaper för att bli anställd. Utöver det fortsätter arbetet med att höja språkkompetensen hos medarbetare som redan jobbar i förskolan.

– Från politikens sida planerar vi att bredda och gå vidare med satsningen även till skola och fritidsverksamhet kommande år, avslutar Elias Aguirre.

Senast ändrad den 22 april 2024

Senaste nytt

Birgittaskolan kan få nya program och nytt namn
Det hände på fullmäktige i maj
Framtidens Berga centrum är tryggt och välkomnande
Sankt Larsparken får nya sommarmöbler
Sommaren börjar på Tinnis
Elever bidrar till ett hållbart Linköping
Dags för Pride i Linköping!
En förmiddag för näringslivet i Linköping
Elever bygger om förskola till bostäder
Nytt arbetssätt ska få ungdomar att inte hamna snett