Hoppa till huvudinnehåll

Nya åtgärder för att motverka välfärdsbrott

20 juni 2024 | Omsorg & hjälp
Social- och omsorgsnämnden har fattat beslut om att tydliggöra villkoren för utbetalning av ekonomiskt stöd för personlig assistans, samt om tydligare regelverk för utbetalning av föreningsbidrag. Syftet är att berörda enklare ska förstå vad som gäller. Samtidigt är det också ett sätt att motverka välfärdsbrott.

– Genom att vi nu tydliggör villkor och regelverk säkerställer vi att de personer som behöver stöd får det stöd de har rätt till, säger nämndens ordförande Annika Krutzén (M).

Sakkunniga har räknat ut att det i Sverige som helhet görs felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet (där assisansområdet ingår som en del av många) på 14,6 miljarder kronor, varav drygt hälften beror på brott. 

Samtidigt har både Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Statens offentliga utredningar (SOU 2023:52) på nationell nivå pekat ut just assistansområdet som ett riskområde inom välfärdssystemet där det förekommer brottslighet och felaktiga utbetalningar. 

Alla nämnder i Linköpings kommun har också fått strategiska utvecklingsuppdrag om att arbeta för att motverka välfärdsbrott som det kallas då oseriösa företag erbjuder sina tjänster inom välfärdssektorn. Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för, och utveckla arbetet mot, företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.

Högre krav på redovisning och transparens

I de nya villkoren för utbetalning av ekonomiskt stöd förtydligas vad den assistansberättigade, assistansanordaren och kommunen har för ansvar. Syftet är att informera om vad som gäller. Det kommer till exempel att ställas högre krav på redovisning och transparens av utförandet än tidigare. Tanken är att de nya villkoren ska stärka förutsättningar för den enskilde att utöva självbestämmande genom att kunna göra välgrundade och informerade val av utförare och av hur assistansen ska anordnas.

Villkoren ställer också krav på hur kommunen arbetar internt med att identifiera risker och felaktiga utbetalningar. Socialförvaltningen samarbetar både med Försäkringskassan och med polisen för att stävja välfärdsbrott inom området.

– Vi har haft svårt att följa upp utbetalningarna och därmed haft svårt att säkerställa att de  blivit korrekta. De nya villkoren hjälper oss att se till att rätt ersättning betalas ut samtidigt som de hjälper oss att skydda de assistansberättigade mot eventuella oseriösa företag, säger Annika Krutzén (M).

De nya villkoren för utbetalning av ekonomiskt stöd för personlig assistans börjar gälla den 1 oktober i år.

Tydligare regler för föreningsbidrag

Social- och omsorgsnämnden har också fattat beslut om ett tydligare regelverk för utbetalning av föreningsbidrag. Främst handlar det om att underlätta handläggningen och systematiken för kontroll och uppföljningar. 

– Bland annat inför vi kontroller som föreningen ska genomgå och klara, för att kunna genomföra nästa steg i sin ansökan. På så sätt kan vi se till att det verkligen är de föreningar som är målgrupperna för våra bidrag, som blir bedömda under ansökningsprocessen och därmed kan vi minska risken för felaktiga utbetalningar, säger Annika Krutzén.

Social- och omsorgsnämndens bidrag till ideella föreningar syftar till att främja och stödja föreningar vars verksamhet riktar sig till personer med nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga eller andra grupper i behov av socialtjänstens stöd. 

De nya reglerna för utbetalning av social- och omsorgsnämndens föreningsbidrag börjar gälla den 19 juni i år.

Inom kort kommer det information om förändringarna på Linköpings kommuns webbplats.

Senast ändrad den 20 juni 2024

Senaste nytt

Fritt fram för bad vid Hjulsbrobadet
Avrådan från bad vid Hjulsbrobadet
Ökad trygghet vid aktivitetsparkerna kvällstid
SM i simning på Tinnerbäcksbadet
Framgångsrecept gör fler hushåll självförsörjande
Roboten som hjälper elever tillbaka till skolbänken