Hoppa till huvudinnehåll

Tinnerbäcksstråket ska locka pollinatörer

6 maj 2024 | Uppleva & göra, Bygga, bo & miljö
Linköpings kommun jobbar aktivt med att gynna vilda pollinatörer, både i och utanför staden. Senaste satsningen är grönområdet längs Tinnerbäcksstråket, där kommunen har planterat blommande träd, buskar och byggt bibäddar och ekoxkomposter.
Trästockar staplade i en hög på varandra.

Ekoxkomposten lockar inte bara ekoxar utan fungerar som bostad åt alla möjliga typer av insekter.

Området längs Tinnerbäcken är ett värdefullt grönstråk i staden och sträcker sig från Ullstämma ända till Tinnerbäcksbadet. För att ge mer gynnsamma livsmiljöer för våra pollinerande insekter har kommunen, med hjälp av statliga bidrag, gjort flera åtgärder som ska förbättra kvaliteten av området.

En sandhög på en gräsyta.

Bibäddar är i själva verket sandhögar där bin kan leva och fortplanta sig.

Bibäddar och ekoxkomposter

Det finns många kortklippta gräsmattor i det här området som inte uppfyller insekternas behov så att de kan sprida sig och leva så gott som möjligt. Kommunen har därför fokuserat på att skapa en varierad vegetation.

– Bland annat har vi anlagt bibäddar, som i själva verket är sandhögar där bin kan leva och fortplanta sig, och ekoxkomposter i form av uppställda ekstockar som långsamt bryts ner över tid. Även blommande buskar och träd har planterats, säger Johan Molin, kommunekolog på Linköpings kommun.

Ekoxkomposten lockar inte bara ekoxar utan fungerar som bostad åt alla möjliga typer av insekter. I sandbottnen trivs till exempel gaddsteklar och vildbin och högre upp i stocken kan solitärbin borra hål och bygga bo.

Nyplanterat träd vid Tinnerbäcksstråket.

Längs Tinnerbäcksstråket har även blommande buskar och träd planterats.

Naturfrämjande åtgärder

Bortsett från några informationsskyltar är projektet kring Tinnerbäcksstråket färdigt för nu, men kommunen jobbar hela tiden med naturfrämjande åtgärder. I ett annat projekt, som också fått statliga bidrag, satsar kommunen på ekmiljöer runtom i staden och fler ekoxkomposter och mulmholkar ska placeras ut. En mulmholk är en låda liknande en stor fågelholk, men utformad för insekter.

– Vi har till exempel flera mulmholkar i Tinnerö eklandskap och kan se att våra naturfrämjande åtgärder i hela kommunen verkligen berikar, för såväl insekter som nyfikna människor, säger Johan.

En man sitter vid trästockar staplade i en hög på varandra.

Kommunekolog Johan Molin hoppas att kommunens pollineringshandbok kommer till användning för många.

Så hjälper du pollinatörer

Många av våra vanligaste livsmedel skulle inte finnas om det inte vore för pollinatörer såsom blomflugor och vilda bin. Vi ser idag ett hot mot den biologiska mångfalden och omkring en tredjedel av alla vildbin, en femtedel av alla fjärilar och en tiondel av alla blomflugor i Sverige finns uppsatta på den nationella rödlistan över hotade arter.

Kommunen har därför tagit fram en pollineringspolicy och en digital pollineringshandbok med konkreta tips på hur man kan främja livsvillkoren för stora och små pollinatörer. Handboken innehåller åtta kapitel och riktar sig i första hand till större fastighetsägare och kommunala bolag men även till villaägare. Tipsen innehåller allt ifrån vilka växter man ska plantera i sin trädgård till hur man restaurerar en gräsyta och sköter den som äng istället.

– Det finns idag en större medvetenhet hos allmänheten kring frågor som rör situationen för pollinatörer och kopplingen till klimatförändringar till exempel. Jag hoppas att handboken kommer till användning för många, avslutar Johan.

Text: Madeleine Tuomi
Foto: Evelina Restrup

Här hittar du handboken och kan läsa mer om pollinatörer:

Senast ändrad den 6 maj 2024

Senaste nytt

Birgittaskolan kan få nya program och nytt namn
Det hände på fullmäktige i maj
Framtidens Berga centrum är tryggt och välkomnande
Sankt Larsparken får nya sommarmöbler
Sommaren börjar på Tinnis
Elever bidrar till ett hållbart Linköping
Dags för Pride i Linköping!
En förmiddag för näringslivet i Linköping
Elever bygger om förskola till bostäder
Nytt arbetssätt ska få ungdomar att inte hamna snett