Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tornedalingarnas dag uppmärksammas

15 juli 2022 | Kommun & politik
Den 15 juli hissas tornedalingarnas flagga utanför Linköpings stadshus för att uppmärksamma tornedalingarnas högtidsdag.

Meänflaku – tornedalingarnas blåvitgula flagga – har funnits sedan 2007. Färgerna i flaggan är hämtade från Sveriges och Finlands flaggor och symboliserar en sommarblå himmel, den gula solen samt de vintervita vidderna. 2015 enades Sveriges tornedalingar om att den blågulvit-randiga skulle vara gemensam. Syftet med flaggan är att meänkielitalande personer ska får en symbol att samlas under, enligt Svenska Tornedalingars Riksförbund.

Nationella minoriteters rättigheter

Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter. De övriga är judar, romer, samer och sverigefinnar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, finska, samiska och meänkieli.

År 2000 undertecknande Sverige den europeiska ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Den nationella minoritetslagstiftningen trädde i kraft 2010 och reviderades 2019 med förstärkta rättigheter för nationella minoriteter. Linköpings kommun antog riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter under 2020. I praktiken innebär det att kommunen till exempel ska bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas identitet, kultur och språk.

 

Senast ändrad den 12 juli 2022