Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tornedalingarnas dag uppmärksammas

15 juli 2020 | Kommun & politik
Onsdag den 15 juli hissas tornedalingarnas flagga för att uppmärksamma tornedalingarnas bemärkelsedag. Meänflaku – tornedalingarnas blåvitgula flagga – har funnits sedan 2007.


Flaggan symboliserar himmel, sol och
vintervita vidder.

 

Färgerna i flaggan är hämtade från broderländerna Sveriges och Finlands flaggor och symboliserar en sommarblå himmel, den gula solen samt de vintervita vidderna. Flaggan har funnits, som en av flera, sedan 2007. 2015 enades Sveriges tornedalingar om att den blågulvit-randiga skulle vara gemensam. Syftet med flaggan är att meänkielitalande personer ska får en symbol att samlas under, enligt Svenska Tornedalingars Riksförbund.

Nationella minoriteter

Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter. De övriga är judar, romer, samer och sverigefinnar. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, romani chib, samiska och meänkieli.

År 2000 undertecknade Sverige den europeiska ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Den nationella minoritetslagstiftningen trädde i kraft 2010 och reviderades 2019 med förstärkta rättigheter för nationella minoriteter. I praktiken innebär det att kommunen till exempel ska bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas identitet, kultur och språk. Några sätt att göra det på är att flagga, erbjuda modersmålsundervisning och att bjuda in till samråd.

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: