Hoppa till huvudinnehåll

Fler ansöker om att ordna kulturaktiviteter - nu tillsätts extra medel

13 juni 2024 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Kommunens kulturarrangemangsbidrag höjs med ytterligare 400 000 kronor för 2024 efter ett högt söktryck. Syftet med bidraget är att öka allas möjlighet att ta del av kulturlivet.

Exempel på föreningar som erhållit bidrag under första halvan av 2024 är Föreningen KF Gaphals, för musik, ABF Östergötland, som gör en turné med midsommarfiranden på äldreboenden, och Linköpings teaterförening, som ger guidade dramaturer i stan.

– Min önskan är att alla Linköpingsbor ska ha möjlighet att ta del av kultur, särskilt barn och unga. Därför känns det bra att vi nu kan stötta fler idéella föreningar ekonomiskt, säger Lotta Bäckman (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Söktrycket under 2024 har varit extra högt med totalt 69 bidragsansökningar från januari till april, vilket kan jämföras med 58 ansökningar under hela 2023.

Bidraget är sökbart för idéella föreningar. För att vara berättigad att söka behöver man uppfylla kommunens bidragsregler och vara verksam inom Linköpings kommun. Beslutet togs på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 juni. 

Kontakt

Lotta Bäckman (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Tel: 072-406 96 39

Senast uppdaterad den 13 juni 2024