Hoppa till huvudinnehåll

Satsningar för att öka det lokala inflytandet

3 juni 2024 | Pressmeddelande från Linköpings kommun – Politik
Fler möjligheter för privatpersoner och föreningar att bidra till klimatarbetet, ökat inflytande i olika kommundelar och minskade utsläpp från transporter är huvudpunkterna i en överenskommelse mellan S-M-styret och Centerpartiet.

För att försäkra sig om att få igenom sin budget för 2025 har det politiska styret, bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna, förhandlat med Centerpartiet gällande åtgärder inom klimat och medborgarinflytande. 

– Vi vet att tilltron till demokratin sviktar på flera håll, vilket är mycket oroande. Mot bakgrund av det behöver vi göra fler satsningar på lokal nivå för att få fler Linköpingsbor att engagera sig och öka möjligheten till inflytande, säger Lars Vikinge (C), kommunalråd i opposition.

Kommunens geografiska utskott ska därför utöka sina möten från två per år till mellan fyra och sex tillfällen. En till heltidstjänst ska bistå utskotten i deras arbete. Linköpings kommun ska också inrätta ett så kallat klimatanslag på två miljoner kronor, ur vilket privatpersoner och idéella föreningar kan söka upp till 100 000 kronor per projekt för insatser som på olika sätt bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser i kommunen.  

– Klimatfrågan är bland de högst prioriterade för S-M-styret och jag ser det som positivt att vi får draghjälp av Centerpartiet för att nå resultat, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att minska utsläppen från transporter läggs även ett uppdrag på samhällsbyggnadsnämnden om att utreda hur man kan korta restiden för kollektivtrafik och cykel inom tätorten. Den 18 juni klubbas Linköpings kommuns budget för 2025 som omfattar cirka 13 miljarder kronor.

Senast uppdaterad den 3 juni 2024