Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om skolan

Rappestad skola - en skola där du blir sedd!

Rappestad skola

Rappestad skola- skolan där du blir sedd!

Rappestad skola är en liten landsbygdsskola med ca 70 barn i årskurserna F-3. Klasserna är små och i alla ämnen undervisar ämnesbehöriga lärare.  På eftermiddagarna bedrivs fritidsverksamhet i de lokalerna.

Barnen har tillgång till en stor skolgård med många olika lekmöjligheter. Precis i närheten finns en liten skog och även en lummig hage, som vi ofta utnyttjar.

Förskoleklassens verksamhet bygger en bro mellan förskolan och skolan. På ett lekfullt sätt jobbar vi för att alla barn ska känna sig trygga inför skolstarten både vad det gäller den sociala samhörigheten och nyfikenheten på att ta till sig ny kunskap.

Förskoleklass och Fritids tel.  013-205938

År 1-3 tel.  013-205937

Storebo tel. 013-294256 

Rappestad skola

Telefon: 013-20 59 37

E-post: Skicka e-post till Rappestad skola

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Rappestad skola
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Birkagatan 2
Birkagatan 2 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/rappestadskola http://www.linkoping.se/rappestadskola

Ansvarig

Rektor
Eva-Lena Klofsten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 januari 2018