Kommunledning

Peder Brandt

Kommundirektörstjänsten kommer att tillsättas under året. Under tiden är Peder Brandt kommundirektör.

Peder Brandt

Tf Kommundirektör

Kommunledningskontoret

Telefon:

013-20 53 77, 070-375 53 77

Maria Kreese
Maria Kreese

Personaldirektör och biträdande kommundirektör

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Telefon:

013-20 73 21

Christer Sjölund
Christer Sjölund

Utvecklingsdirektör

Kommunledningskontoret

Telefon:

013-20 66 66, 070-513 61 62

Birgitta Hammar

Ersätter Peder Brandt som ekonomidirektör fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2016-12-31.

Tf ekonomidirektör

Avdelningen för ekonomi och strategisk planering

Telefon:

013-20 61 36

Catarina Thuning
Catarina Thuning

Kommunikationsdirektör

Avdelningen för kommunikation och samhällsutveckling

Telefon:

013-20 63 65, 070-320 28 63

Susanne Aman
Susanne Aman

Administrativ direktör

Avdelningen för administration och demokratistöd

Telefon:

013-20 52 62, 073-028 52 62

Yvonne Rosmark
Yvonne Rosmark

Näringslivschef

Kommunledningskontoret

Telefon:

013-33 66 06

Lars Rehnberg
Lars Rehnberg

Utbildningsdirektör

Utbildningskontoret

Telefon:

013-26 37 47

Karin Olanders

Kultur- och fritidsdirektör

Kultur- och fritidförvaltningen

Telefon:

013-20 73 11

Anna Bertilson
Anna Bertilson

Samhällsbyggnadsdirektör

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-263771

Linda Ljungqvist

Omsorgsdirektör

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Telefon:

013-20 73 75

Anita Lhådö
Anita Lhådö

Socialchef

Socialförvaltningen

Telefon:

013-20 52 91

Per Petersén

Direktör

Leanlink

Telefon:

013-20 67 75

Lars Rejdnell

Ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsgårdar.

Lars Rejdnell

Skolchef

Utbildningskontoret

Telefon:

013-26 30 96

Tommy Johansson

Ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Tommy Johansson

Skolchef (tom 2016-07-31)

Utbildningskontoret

Telefon:

013-20 53 91

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016