Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Våra dotterbolag

Linköpings kommun har valt att bedriva viss verksamhet i bolagsform. Kommunens ägarstyrning sker bland annat genom ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige. Här kan du läsa om kommunens olika bolag.

Senast uppdaterad den 27 februari 2018