Hemsjukvård

Här finns samtliga hälso- och sjukvårdsriktlinjer inom Linköpings kommun och förteckningar över medicinsktekniska produkter. Om du har frågor kan du ta kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har det övergripande ansvaret för vårdens kvalitet och säkerhet i kommunal hemsjukvård oavsett boendeform. Det är en tjänst som är reglerad i Hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvaret avser den vård och behandling som ges, de krav som ställs på läkemedelshantering, dokumentation mm samt anmälan om en vpatient drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling (Lex Maria). MAS är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor. Inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ansvarar MAS med:

  • rutiner och riktlinjer
  • delegeringshandhavande
  • verksamhetsuppföljning
  • kvalitet och säkerhet
  • dokumentation
  • avvikelsehantering
  • kunskaps- och kompetensutveckling

MAS fungerar också som utvecklingsledare, initierar projekt och bedriver utrednings- och utvecklingsarbete både inom kommunen, med andra kommuner och i samverkan med andra t.ex. Region Östergötland. MAS medverkar också som kontaktperson mot Tandvårdsgruppen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016