Upphandling och inköp

Linköpings kommun köper varje år varor och tjänster för ca två miljarder kronor. Upphandlingsfunktionen upphandlar kommungemensamma ramavtal som kommunens alla enheter har möjlighet att avropa ifrån.

Ramavtal

Upphandlingsfunktionen upphandlar kommungemensamma ramavtal som kommunens alla enheter har möjlighet att avropa ifrån. Upphandlingsfunktionen genomför även upphandlingar av specifika varor eller tjänster.

Vidare utför upphandlingsfunktionen upphandlingar på uppdrag av beställarnämnd när dessa upphandlar entreprenader/verksamhet.

Tröskelvärdet ligger idag på drygt 2 000 000 kr för kommunens upphandling av varor och tjänster. Under tröskelvärdet annonserar vi nationellt på  webbsidan ”e-avrop”.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Kommunens upphandlingar ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU) för att utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden. Lagen, som bygger på EU-direktiv, föreskriver olika förfaringssätt beroende på värdet av kontraktet och vad som upphandlas.

Upphandlingscenter

Linköpings kommuns upphandlingsfunktion finns från 1 april 2009 organiserad i fjärde storstadsregionens kommunalförbund tillsammans med Norrköpings kommuns upphandlingsfunktion.

Upphandlingscenter

Telefon: 013-20 54 84

E-post: Skicka e-post till Upphandlingscenter

Postadress: Slottsgatan 118, 602 22 Norrköping

Besöksadress: Slottsgatan 118

Kort webbadress:
http://www.upphandlingscenter.se/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 februari 2017