Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Vill ni rapportera in fel eller har förslag på datamängder som Linköpings kommun borde tillgängliggöra? Ta kontakt med oss!

Öppna data

E-post: Skicka e-post till Öppna data från Linköpings kommun

E-post: Naris.Radetinac@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun 581 81 Linköping

Besöksadress: Stadshuset Storgatan 43
Stadshuset Storgatan 43 på karta

Tillgänglighetsinformation Stadshuset Storgatan 43

Senast uppdaterad den 11 oktober 2016