Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad är öppna data

För att främja innovationer och skapandet av nya digitala tjänster för medborgare och företag, tillgängliggör Linköpings kommun offentlig information i form av öppen data.

Öppna data är digital information som tillgängliggörs för allmänheten utan några begränsningar i form av immateriella hinder som patent och upphovsrätt. Open Knowledge International sammanfatta de viktigaste:

 

  • Tillgänglighet och tillgång: Uppgifterna ska finnas tillgängliga i sin helhet och utan mer än en rimlig reproduktions kostnad, företrädesvis genom att ladda ner via Internet. Data måste också vara tillgängliga på ett bekvämt och modifierbara formen.
  • Återanvändning och Omfördelningen: uppgifterna måste lämnas på villkor som tillåter återanvändning och omfördelning inklusive uppblandning med andra datamängder .
  • Universalt deltagande: alla måste kunna använda, återanvändning och omfördela - det bör inte finnas någon diskriminering mot personer eller grupper. Till exempel, "icke-kommersiella" restriktioner som skulle förhindra "kommersiell" användning, eller begränsningar för användning för vissa ändamål (t ex endast i utbildning), är inte tillåtna.


Läs mer om Open Data:

Open Definition

The Open Data Handbook

Senast uppdaterad den 15 juni 2016