Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Linköpings Stadshus AB

I Linköping har vi samlat de flesta av kommunens bolag i ett bolag – Linköpings stadshus AB. Stadshus AB ägs av Linköpings kommun och är ett sammanhållande bolag för de flesta av kommunens aktiebolag. I vissa fall har bolagen i sin tur egna dotterbolag I koncernen finns åtta dotterbolag, de största är Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB och Sankt Kors Fastighets AB.

Stadshus AB ska samordna bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i företagen. Stadshus AB är aktivt inom områden som ger Linköpings invånare olika former av service till exempel bostadsförsörjning, förvaltning av skolfastigheter, vatten- och värmeförsörjning, parkering och kulturutbud.

Bolagens mål är bland annat att göra Linköping attraktivt att bo, leva och verka i och skapa tillväxt med miljöprofil. Målet med Stadshus AB är att styra de kommunala företagen så att de drivs effektivt samt att de främjar kommunens tillväxt.

Senast uppdaterad den 26 oktober 2023