Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Linköpings Stadshus AB

I Linköping har vi samlat de flesta av kommunens bolag i ett bolag – Linköpings stadshus AB. Stadshus AB ägs av Linköpings kommun och är ett sammanhållande bolag för de flesta av kommunens aktiebolag. I vissa fall har bolagen i sin tur egna dotterbolag I koncernen finns åtta dotterbolag, de största är Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB och Sankt Kors Fastighets AB.

Stadshus AB ska samordna bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i företagen. Stadshus AB är aktivt inom områden som ger Linköpings invånare olika former av service till exempel bostadsförsörjning, förvaltning av skolfastigheter, vatten- och värmeförsörjning, parkering och kulturutbud.

Bolagens mål är bland annat att göra Linköping attraktivt att bo, leva och verka i och skapa tillväxt med miljöprofil. Målet med Stadshus AB är att styra de kommunala företagen så att de drivs effektivt samt att de främjar kommunens tillväxt.

Senast uppdaterad den 7 maj 2024