Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Linköpings Stadshus AB (publ) med organisationsnummer 556706-9793, ägs i sin helhet av Linköpings kommun och är moderbolag för Tekniska verken i Linköping AB (publ), AB Stångåstaden (publ), Lejonfastigheter AB (publ), Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Linköping Science Park AB, Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB och Linköping City Airport AB.

Nyckeltal 2023 (2022) – Linköpings Stadshus Koncern

  • Nettoomsättning: 12 560 (13 313) Mkr
  • Resultat efter finansiella poster: 1 135 (1 042) Mkr
  • Balansomslutning: 37 924 (38 933) Mkr
  • Synlig Soliditet: 44,5 % (27,5 %)
  • Avkastning på totalt kapital: 4,1 % (3,5 %)
  • Avkastning på eget kapital: 8,2 % (10,0 %)

Bruttoinvesteringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 3 325 Mkr (2 868 Mkr).

I Linköpings kommun sker kapitalanskaffning genom Internbank där kommunen är kredittagare.

Senast uppdaterad den 28 mars 2024