Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings kommuns anslagstavla

På denna sida publicerar Linköpings kommun tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av justerade protokoll, justerade protokoll, upplysningar om hur beslut kan överklagas samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Här hittar du kommunfullmäktiges planerade sammanträden under året. För det närmast kommande sammanträdet finner du ärendelista och kallelse ca 14 dagar före sammanträdesdagen.

Sammanträdesportalen

I sammanträdesportalen hittar du sammanträdestider, kallelser och protokoll för alla organ.

Anslag och kungörelser

Då ett protokoll anslås betyder det att det är justerat och att det finns möjlighet att överklaga.

Kungörelse om flyttade fordon

Överförmyndarenheten

Till e-postformulär för Överförmyndarenhetens öppettider

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 69 99
Telefontid: Måndag - torsdag 10:00-11:30

Besöksadress: S:t Larsgatan 41 (se karta) Öppettider: Måndag - torsdag 10:00-11:30

Besöksadress : S:t Larsgatan 41 Öppettider: Måndag - torsdag 10:00-11:30

Postadress: Linköpings kommun
Överförmyndarenheten
581 81 Linköping

Fax: 013-20 59 61

Senast uppdaterad den 18 februari 2022