Hoppa till huvudinnehåll

Social-och omsorgsnämnden, 2024-06-19, §§ 116-141

Sidnamn i EPI-server

Social- och omsorgsnämnden 2024-06-19 §§116-141

Organ

Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen. Barnhemsgatan 2

Paragrafer

  • § 116-141

Datum då anslaget publiceras

2024-06-24

Datum då anslaget avpubliceras

2024-07-16

Senast uppdaterad den 24 juni 2024