Linköpinginitiativet presenterar: Cloetta

Cloetta

I Ljungsbro strax utanför Linköping ligger Cloettas enda svenska tillverkningsanläggning. Man har ringat in tre huvudsakliga utmaningar för framtiden: cirkularitet, energioptimering och energikonvertering. Två av dem som jobbar med miljöfrågorna är Agneta Ring och Amanda Larsson. Här berättar de mer om hur de bidrar till att göra gott.

Cirkulariteten handlar om bättre resurshantering kring produktspill. På Cloetta har man jobbat intensivt i produktionen för att få ner spillen, och det som ändå blir spill har man en bra hantering för. Där har man samarbetat mycket med Tekniska verken.

– Vi har jobbat mycket med att effektivisera våra flöden så att mer restströmmar och produktspill går till biogas, berättar Amanda.

Rätt energi – och mindre

Energioptimering är en faktor i alla investeringsprojekt som görs inom företaget. Förra julen gjorde man till exempel en stor investering i chokladtillverkningen där utrustningen som valsar chokladen byttes ut. Någonting som innebar stora energivinster.

När det gäller energikonvertering i processerna så har företaget jobbat mycket med att gå från ånga till fjärrvärme där det är möjligt. Rätt energi på rätt plats ger stora fördelar, och där det inte behövs höga temperaturer är fjärrvärme ett bra alternativ.

– Vårt övergripande klimatmål är att koncernen ska reducera sitt avtryck med 46 procent koldioxid till 2030. För att nå det målet verkar vi så klart på en mängd områden utöver de vi nämnt här, berättar Agneta.

Samverkan med universiteten

Samarbetet med Linköpings universitet har utvecklats den senaste tiden och kandidatstudenter från civilingenjörsprogrammet i energi, miljö och management har verkat på företaget. Dessutom är Cloetta delaktiga i Tekniksprånget som syftar till att få fler att välja utbildning med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning. Detta är samarbeten som bidrar till att både ge och få kunskap och inspiration kring miljö och andra viktiga frågor.

Nätverkande mot samma mål

Samarbeten som Linköpingsinitiativet är prioriterade. Förutom Agneta och Amanda deltar två andra kollegor i Linköpingsinitiativet: tekniska chefen Karl-Johan och fastighetschefen Jesper. Linköpingsinitiativet är både ett nätverk där man kan träffa andra och bolla idéer, och ett tillfälle att lyssna på föredrag och annat för att få inspiration.

– Ibland öppnar man också för fler att komma och lyssna när det är föreläsare där. Det är bra, tycker jag. Vi har gemensam en agenda och jobbar med den, men ibland så är det bra att vidga utbytet, berättar Agneta.