Klimatsmart Linköping

Klimatomställning

Nu ökar vi takten för att nå Linköpings klimatmål. Offentliga verksamheter, näringsliv, akademi, föreningar och invånare, tillsammans utvecklar vi ett Linköping med låg klimatpåverkan, hög livskvalitet och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Så här gör vi:

Linköpings klimatmål

Koldioxidneutralt 2025 och netto-noll växthusgasutsläpp senast 2045

Linköpings klimatmål
Bro över bäck i eklandskapet

Energi- och klimatrådgivningen

Gratis och oberoende energitips och klimatrådgivning till privatpersoner, företag och föreningar.

Energi- och klimatrådgivningen
Solpaneler på en villa

Linköpingsförslaget

Ge förslag och påverka vilka klimatåtgärder som ska hamna på agendan.

Linköpingsförslaget
Smartphone