Linköpingsinitiativet presenterar: Lejonfastigheter

Lejonfastigheter

Det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter är en av de 17 organisationer som är del av Linköpingsinitiativet. Tack vare en nära dialog med allt från snickare till arkitekter leder man vägen mot ett hållbart byggande. Här berättar bolagets hållbarhetssamordnare, Dzanela Becirovic, om återbruk av material, någonting som är en viktig del i arbetet.

Fastighetsbolaget har länge satsat på internt återbruk och har sedan flera år tillbaka en återbrukshubb där de samlar välbehållet material från bland annat ombyggnationer och rivningar. Dzanela beskriver fastigheterna som en form av materialbank, där värdefullt material ofta återanvänds, både för att bevara byggnadens värde och för att gynna samhället och klimatet.

ー Vårt klimatmål är att minska vårt avtryck med 40 procent från år 2019 till år 2045. Vi ska dessutom minska vår energianvändning med 2,5 procent varje år. Vi följer Parisavtalet och de nya lagkraven kring hållbarhetsrapportering, vilka kommer att påverka även vårt arbete, förklarar Dzanela.

Minskad klimatpåverkan genom återbruk

Återbruk är en viktig del i arbetet mot ett cirkulärt byggande och minskad klimatpåverkan. Vid rivningen av Kungsbergsskolan har man till exempel sparat ungefär 2 500 kvadratmeter tegel genom återbruk och om det hanteras rätt uppskattas 75-85 procent kunna återanvändas.

Ett annat exempel är totalrenoveringen vid Drottninggatan som tilldelades Åhlin & Ekeroth. I det projektet har Dzanela och Lejonfastigheters projektledare Anna Bergvall gjort en återbruksinventering ihop med vår entreprenör. Resultatet blev en lång lista av material som kan återanvändas, till exempel dörrar, fönster och porslin.

ー Resultatet av återbruk och ett mer cirkulärt sätt att arbeta är att koldioxidutsläppen blir mycket mindre och desto mer vi jobbar så här, och systematiserar arbetssättet, desto mer kostnadseffektivt kommer det att bli. Vi går före och visar andra att det går, berättar Dzanela.

Viktigt att ha en dialog

  Vid ett renoveringsprojekt görs alltid en inventering av vad som kan återbrukas. Det är en viktig del av arbetet och på så sätt undviker man att lägga tid på material som inte kan återanvändas. En löpande dialog med snickare och arkitekter är också viktigt vid storskaliga projekt som dessa. Eftersom allt som sparas ska monteras upp på nytt måste de också finnas med i ritningarna.  

En positiv kedjeeffekt

Dzanela påpekar att som ett kommunalt bolag och en stor aktör har de ett samhällsansvar. Hon nämner också hur betydande deras roll som beställarorganisation är för att skapa en framflyttning för deras entreprenörer. När de ställer krav skapas en positiv kedjeeffekt.

ー Vi vill så klart visa staden vad vi kan bidra med, säger Dzanela.