Hoppa till huvudinnehåll

Skärpta riktvärden för hälsofarliga ämnen i dricksvattnet

1 juli 2024 | Bygga, bo & miljö
Nu sänker Livsmedelsverket riktvärdet för arsenik, bly och kadmium i dricksvatten som kommer från egna brunnar. Ett riktvärde för PFAS införs också.
Kommer ditt dricksvatten från Tekniska verken behöver du inte göra något, vattnet provtas regelbundet för att säkerställa god kvalitet.

foto: Getty images

Arsenik, bly och kadmium kan på olika sätt vara skadliga för hälsan. Ämnen får vi i oss på flera olika sätt, bland annat genom maten vi äter. För att det totala intaget av dessa ämnen inte ska bli för högt sänker nu Livsmedelsverket riktvärdena i dricksvatten som tas från egen brunn. För arsenik och bly halveras riktvärdet och för kadmium sänks det tiofalt.

För första gången inför Livsmedelsverket även riktvärde för PFAS i dricksvattnet. 

– Att man har bra dricksvatten är mycket viktigt. Tar man sitt dricksvatten från en egen brunn behöver man regelbundet testa vattnets kvalitet. Var tredje år bör man genomföra en provtagning, har man barn i hushållet bör provtagningen ske varje år. För att ta prov kontaktar du ett laboratorium som analyserar dricksvatten, de kan hjälpa till med information och råd, säger Maria Pihlajärvi, enhetschef livsmedelsenheten på Linköpings kommun. 

Kommer ditt dricksvatten från Tekniska verken behöver du inte göra något, vattnet provtas regelbundet för att säkerställa god kvalitet.

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. PFAS används i en mängd olika produkter på grund av dess unika egenskaper av att både vara vatten- och oljeavvisande och tåla höga temperaturer. PFAS finns bland annat i impregneringsmedel, rengöringsmedel och i brandskum. De flesta PFAS-ämnen är svåra att bryta ner och finns därför överallt i miljön.

De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem, men vissa PFAS-ämnen lagras länge i kroppen. Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan. 

Källa: Livsmedelsverket

Senast ändrad den 1 juli 2024

Senaste nytt

Fritt fram för bad vid Hjulsbrobadet
Avrådan från bad vid Hjulsbrobadet
Ökad trygghet vid aktivitetsparkerna kvällstid
SM i simning på Tinnerbäcksbadet
Framgångsrecept gör fler hushåll självförsörjande
Roboten som hjälper elever tillbaka till skolbänken
Upptäck Linköpings historia och nutid i ny app