Visar 11 till 20 av totalt 980 nyheter.

Sankt Kors bygger trähus i Ebbepark

Nu börjar Sankt Kors bygga sin första byggnad helt i trä. De gör det i Ebbepark inom...

Sagokojan i Magistratshagen blir julkalender

Den nyinvigda lekmiljön mellan Universitetssjukhuset och Stolplyckan ska fungera som en...

Artificiell intelligens är temat på årets KVIT-konferens

Onsdag 2 december ordnas den årliga KVIT-konferensen i Linköping. I år blir den digital...

Att ge till andra är det bästa som finns

I en mindre ort i Östergötland bor Katarina, hennes man Torbjörn och deras son Linus....

Samarbete löste skolfrågan till år 2035

Om femton år kommer det sannolikt att krävas ytterligare 4 700 platser i Linköpings sko...

Sprid ljus – inte smitta

Coronamörkret har sänkt sig i samma takt som decembermörkret. Smittan sprids fort och...

Ny luftmätare ger bättre bild av luftkvaliteten

Kommunen har placerat ut en ny luftmätare på Hamngatan, utanför parkeringshuset Druvan....

Berzeliusskolan ska växa

Berzeliusskolan får en tillbyggnad med både förskola och nya undervisningslokaler för...

Beslut om höjd grundbemanning

Äldrenämnden i Linköpings kommun har beslutat att tillfälligt öka bemanningen inom vård...

Vinterljus 2020 – annorlunda men lika vackert

Vinterljus är snart här igen och lyser upp vår stad med vackert ljus. Den 13 december...