Visar 21 till 30 av totalt 1022 nyheter.

Klart: De ska driva Linköpings nya simhall

Den 17 december 2020 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att det blir Medley A...

Fler föreningar kan få stöd för elitidrott

Kultur- och fritidsnämnden i Linköping beslutade torsdagen 17 december om ett nytt rege...

Extra undervisningslokaler till gymnasiet

Från 1 februari kan gymnasieeleverna i Linköping se fram emot att återigen få gå till...

Gymnasieelever erbjuds matlåda efter årsskiftet

Bildningsnämnden har beslutat att elever som studerar på Linköpings kommunala gymnasies...

Avgiftslättnader för ett drabbat näringsliv

För att stötta de delar av näringslivet som drabbats hårt av pandemin slopas den årliga...

Kommunen uppmanar skolorna att hålla ut till jullovet

Jullovet är bara några skoldagar bort för kommunens grundskoleelever. Terminen avslutas...

Nya gator knyter an till idrottens historia

Spelargången, Tränaregatan och Badmästaregatan är några av de nya gatunamn i Folkungava...

Nu har alla gator inventerats

För att ta reda på skicket på bland annat asfalten har Linköpings kommun låtit inventer...

Gå på safari - upptäck Linköpings tunnlar

Nu kan du delta i tunnelsafari. Flera gång- och cykeltunnlar har under de senaste åren...

Viktiga beslut för Linköpings klimatarbete

Mer förnybar el, effektivare energianvändning och fler klimatsmarta alternativ för Link...