Visar 31 till 40 av totalt 579 nyheter.

Så säkrar vi förskola och skola

Linköpings kommun är väl förberedd för att skolverksamheten ska kunna fortsätta om sjuk...

Verksamhet för äldre begränsas

Linköpings kommun har idag fattat beslut om att begränsa lunchservering och fritidsverk...

Stödpaket till näringslivet i Linköping

Till följd av spridningen av coronaviruset har flera näringar i Linköping drabbats hårt...

Hon blir länken mellan ungdomar och politiker

Sedan mitten av februari arbetar Paula Savina som nytt ungdomsombud i Linköping. ”Jag...

Beslut om distansundervisning

Linköpings kommun har fattat beslut om distansundervisning inom den kommunala gymnasie-...

”Vi såg att vi kunde hjälpa till”

Mia och Fredrik Urberg har varit familjehem sedan 2012 – något som de tar sig an med...

Informationsmöte om Ostlänken skjuts upp

Informationsmötet om hur Ostlänken påverkar stadens utveckling ställs in.

Hon är 70 år och jobbar än

Annika Pettersson är 70 år och jobbar fortfarande som lärare. I juni går hon i pension,...

Två coronafall på skolor i Linköping

Idag har två skolor i Linköpings kommun fått fall av coronaviruset covid-19. Skolorna ä...

Lättare få hjälp vid våld i nära relationer

Det politiska styret i Linköping inför nu möjligheten för kommunens medarbetare att på...