Berzeliusskolan

Det naturliga valet i Linköping

Aktuellt

>> Upprop läsåret 2017/18

     Föräldramöte för alla elever i årskurs 1
     Tisdag 22 augusti kl.18.30 i aulan.
     Information ges av mentorer, skolledning, elevhälsoteam och faddrar.
     Välkommen! 

>>
Terminstider grundskolan - Läsåret 2017/18

>> Terminstider gymnasiet - Läsåret 2017/18Berzeliusskolan

Telefon: 013-20 74 00

E-post: Skicka e-post till Berzeliusskolan

E-post: Berzelius@linkoping.se

Postadress: Berzeliusskolan
581 81 Linköping

Besöksadress: Gustav Adolfsgatan 25
Gustav Adolfsgatan 25 på karta

Kort webbadress:
www.linkoping.se/berzelius www.linkoping.se/berzelius

Senast uppdaterad den 16 augusti 2017