Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Birgittaskolans gymnasium

Birgittaskolan i Linköping
Besöksadress: S:t Larsgatan 46
Postadress: Birgittaskolan i Linköping
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 30 58
Fax: 013-26 30 70
E-post: Birgittaskolan

Ansvarig
Enhetschef: Kent Hartman
Telefon: 013-26 30 55
Rektor: Eva Aronsson
Telefon: 013-26 30 87
Rektor: Sehaveta Kaniza
Telefon: 013-20 77 79
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post

 

 

Vi erbjuder följande nationella program

Samhällvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap/beteendevetenskap:
Högskoleförberedande. Kan även kombineras med preparandutbildning. Sker i samarbete med Linköpings hockeyklubb-LHC hockeygymnasiet.

Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap:
Högskoleförberedande. Kan även kombineras med preparandutbildning

Vård- och omsorgsprogrammet
Vi erbjuder kurser inom programmet som ger möjlighet till högskolebehörighet.

Vård- och omsorgsprogrammet - lärling
Vi erbjuder kurser inom programmet som ger möjlighet till högskolebehörighet.

Vi erbjuder följande introduktionsprogram

Programinriktat individuellt val - inriktning Vård- och omsorgsprogrammet
Du läser kurser på VO med mål att bli behörig till Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesintroduktion - inriktning Vård- och omsorgsprogrammet
yrkesinriktad utbildning som ska underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på VO

Preparandutbildning
för elever som inte är behörig till nationellt program men som kan förväntas bli det relativt fort (max 1 år), finns för NA, SA och VO (inkl lärling)

Individuellt alternativ IVAS (elever med diagnosen Asperger syndrom
och/eller högfungerande autism)

Våga fråga

Om du har frågor om skolan eller våra utbildningar ta kontakt med vår studie och ykesvägsledare. 

E-post : Elisa Blomberg                 

Tfn: 013-20 77 21

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449