Ledighet och sjukanmälan

En pojke ligger i en säng och tar tempen med en muntermometer

 

Vid barns sjukdom ringer vårdnadshavaren något av följande nummer.

Årskurserna fem och sex ringer Monika på telefon: 013-29 48 33

Årskurserna ett, två och tre/fyra ringer lågstadiets arbetsrum: 013-29 48 35

Förskoleklasserna och fritidshemmen ringer: 013 -29 48 36

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juni 2016