Lediga jobb och jobb i framtiden

En yngre kvinna håller om en äldre kvinna

 

Linköpings kommun har ett stort behov av att
anställa nya medarbetare i framtiden.

Lediga tjänster

Du kan hitta alla lediga tjänster på vår webbplats
linkoping.se och på arbetsförmedlingens webbplats.

Kommunens behov

De yrkesgrupper som man tror kommer att bli
mest eftersökta är: undersköterskor, sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Kommunen kommer även att ha ett stort behov av
förskolelärare, ämneslärare, fritidspedagoger och
rektorer.

Inom socialomsorgssektorn finns det behov av
socialsekreterare, socionomer, biståndshandläggare
och LSS-handläggare.

Senast uppdaterad den 22 februari 2016

Tillbaka> Skriv ut