Förskola och utbildning

En lärare pekar på en elev som räcker upp handen.

 

Här kan du läsa om utbildning i Linköping
för barn, ungdomar och vuxna.
Här finns också information om vilka aktiviteter 
kommunen ordnar under lov och fritid.

Du kan läsa om vilket stöd kommunen kan erbjuda
om du behöver särskilt stöd.

Här kan du också läsa om hur vi arbetar med
att göra skola och barnomsorg bättre.

Senast uppdaterad den 22 februari 2016

Tillbaka> Skriv ut