Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

För att lyckas i sökmotorer

Här hittar du i prioritetsordning de viktigaste faktorerna för sökmotoroptimering (SEO - Search Engine Optimization).

Tumregel: Sträva efter att optimera innehållet för människor, inte för sökmotorer. Om innehållet är lättläst och tydligt strukturerat för människor så kommer det även fungera bra för sökmotorer.

Title är det som visas i webbläsarens flik för den aktuella sidan. På linkoping.se är title detsamma som sidans namn följt av " - linkoping.se".

Title bör vara kort och intressant. Sidorna ska ha unika title-taggar, undvik därför att använda samma namn för flera sidor om möjligt.

Det är title som visas i Googles sökträfflista.

Sidans adress (eller url) hanteras av Episerver. Episerver skapar en enkel adress baserat på det namn du ger sidan då den skapas. Du behöver som redaktör inte tänka på detta.
Ändrar du däremot sidans namn är det viktigt att även ändra adressen så att den speglar namnet.

Det är möjligt att själv ange en kortadress till en sida. Om du anger en kortadress, tänk då på att kortadressen bör spegla sidans innehåll.

Description är ett metadatafält som väger tungt då sökmotorer indexar sidor.

På linkoping.se används sidans ingress som description. Ingressfältet är alltså viktigt ur ett sökmotoroptimeringsperspektiv. Skriv en kortfattad ingress som innehåller lämpliga sökord och som kortfattat sammanfattar sidans innehåll.

Sökmotorer visar i regel denna information om sökordet finns med i den. Om description är för långt så kapas det av.

Arbeta aktivt med rubriker för att presentera innehållets struktur (inte för att formatera text). Skapa en struktur som är lättbegriplig för människor, då kommer det även att fungera bra för sökmotorer. 

Rubriknivå 1 (H1) sätts automatiskt av Episerver och är densamma som sidans namn. Övriga rubriknivåer (H2-H4) kontrollerar du som redaktör.

Om rubriknivåerna inte kommer i rätt ordning, t.ex. om det finns en H4-rubrik men ingen H3-rubrik på sidan, så kommer sidan rankas sämre av sökmotorer.

Använd viktiga nyckelord tidigt i texten. Analysera vad användare söker på för att hitta bra nyckelord.

Det kan även vara bra att använda synonymer till nyckelorden.

Sökmotorer premierar text som markerats med fetstil, kursivt och punktlistor. Arbeta med textlayout så att den blir lättläst och tydlig.

Den alternativa texten (alt-text) finns för att ge en kort beskrivning av bilden så att även den som inte kan se bilden får den väsentliga informationen från den.

Bilder utan alt-text gör att sidan får sämre rankning i ett sökresultat.

Sidan ska innehålla länkar till relevanta externa webbsidor eller andra sidor på den egna webbplatsen. Dessa ska ligga i samband med brödtexten som hänvisar till länken. Då förstår sökmotorn sammanhanget.

En bra länktext ger besökaren information om vad som händer när man klickar på länken, innan man har klickat. Det ska alltså inte bara stå "Läs mer".

Ett dokuments namn är sökbart, ge det därför ett namn som är representativt för dess innehåll.

Redaktörsutbildning 2016 - avsnitt
"Sökmotoroptimering"

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juli 2016