Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Evenemang - uppträdande/festival/gatumusik

Så kul att din förening vill ordna ett evenemang! Nu krävs det lite framförhållning och planering. Kontakta Linköping City Samverkan AB för att kolla så det inte krockar med något annat, oss i kommunen för tips och råd och ansök sedan om tillstånd hos Polisen.

Linköping City Samverkan AB 

Som alltid gäller att evenemang i staden först bör förankras med Linköping City Samverkan så att planerna inte krockar med annat. 

Kontakta kommunen

Innan ni ansöker om polistillstånd så rekommenderar vi att ni först tar kontakt med oss på kommunens kundtjänst. På kommunen kan vi ge tips och råd samt berätta för er hur vi kommer att se på er ansökan. Polisen skickar nämligen er ansökan till kommunen för bedömning och om vi är överens innan så kommer ansökningsförfarandet att gå mycket snabbare!

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Var ute i god tid

Tänk på att vara ute i god tid med ditt arrangemang, ring gärna oss fyra veckor innan tänkt datum. Både polisen och kommunen tar ut en administrativ avgift. Från kommunens sida halverar vi avgiften när det gäller föreningslivet.

Bifoga en karta i din ansökan

Polisen vill att du bifogar en skiss över var och på vilket sätt du kommer att ha ditt arrangemang, ett tips är att använda kommunens kartfunktion. Där kan du enkelt markera ytan där arrangemanget ska vara och sedan spara kartan som en pdf-fil. Din ansökan måste alltid skrivas under och tillståndet måste finnas på plats vid evenemanget.

Polistillstånd

För att anordna evenemang av detta slag krävs polistillstånd. Det finns olika typer av tillstånd att söka beroende på vilken typ av evenemang ni vill anordna. Gå in på polisens webbplats och läs mer om de olika tillstånden.

Lycka till! 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2017