Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Parkering

Parkeringar och parkeringshus

Det är företaget Dukaten parkering som har ansvar för de
större parkeringsplatserna och parkeringshusen i centrala
Linköping.
Mer information hittar du på Dukatens webbplats.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett rörelsehinder under längre tid och har
svårt att gå kan söka ett tillstånd att parkera.
Du kan söka tillstånd att parkera både om du kör bilen   
själv eller åker med som passagerare.

Hur får du parkera med ett parkeringstillstånd?

Tillståndet gäller i hela landet och du får parkera på
allmän gatumark.
Kommunen äger inte alla parkeringar i kommunen.  
På tomtmark gäller de regler som står på skyltar vid  
infarten till tomten eller parkeringsplatsen.
Är du osäker på vilka regler som gäller kontaktar du den  
som äger marken eller den som övervakar parkeringen.
Telefonnumret hittar du på tavlan vid infarten till parkeringen.
Du får parkera på parkeringsplats märkt med handikappskylt
under den tid som står på skylten.  
På tomtmark kan du behöva betala för att parkera,
även på parkeringsplats som märkts ut med handikappskylt.
Kontakta markägaren eller parkeringsbolaget som
står på tavlan vid infarten till tomtmarken eller parkeringen.
På kommunens gator får du parkera i minst 3 timmar.
Är det tillåtet att parkera längre tid än 3 timmar,
får du parkera i ett dygn.
Du måste alltid lägga fram parkeringstillståndet i bilen
så att det är lätt att läsa det utifrån.
Du kan parkera under högst 3 timmar där det är
förbjudet men inte på platser där det är förbjudet att
stanna eller vid lastzon, taxiplats eller vändplats.

Ska du betala parkeringsavgift när du har ett parkeringstillstånd?

I Linköpings kommun behöver du inte betala avgift på  
kommunens gator.
Varje kommunen bestämmer själva om man tar ut avgift  
eller inte. I en del kommuner behöver du betala även om du har ett parkeringsstillstånd.
På tomtmark som ägs av företag eller privatperson   
bestämmer ägaren om du ska betala eller inte.

Ansökan

Du ansöker om parkeringstillstånd hos kommunen.  
Tillståndet gäller för en viss tid.
Som längst gäller det i 3 år.
När tillståndet går ut behöver du lämna in en ny ansökan.
Ibland behöver du skicka med ett läkarintyg.

Senast uppdaterad den 5 september 2017

Tillbaka Skriv ut