Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Uppleva och göra

Här finns information om våra bibliotek och arkiv, kultur- och fritidsarenor, våra mötesplatser för barn & unga samt värdefull information till Linköpings föreningsliv. Turistinformation om Linköping samt tips på utflyktsmål, logi & större evenemang hittar du via Visit Linköping & Co.

Covid-19; Observera att Folkhälsomyndighetens riktlinjer påverkar öppethållandet av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Se nedan:

Kommunens idrottsanläggningar, är från och med 1 maj bokningsbara. Detta gäller både inom- och utomhusanläggningar. Bokning görs via Interbook Go.

Det är bokande kund som ansvarar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter följs. Smittspridningen i Sverige befinner sig fortsatt på en hög nivå och läget i sjukvården är allvarligt. Därför är det extra viktigt att vi hjälps åt att följa reglerna så att smittspridningen begränsas.

Sammanfattning av gällande allmänna råd och föreskrifter
- Folkhälsomyndighetens allmänna råd tillåter smittsäker träning för alla, om möjligt utomhus. 
 
- Folkhälsomyndighetens föreskrift (pandemilagen) anger att att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan inomhus.

Öppna bokningsbara idrottsanläggningar/verksamheter

 • Ishallarna inomhus
 • Sporthallen och övriga idrottshallar
 • Friidrottsarenan
 • Wahlbeckshallen

Verksamhet som är öppen för allmänheten

 • Hangaren
 • Simhallarna

 

 • Konsthallen Passagen öppnar 13 april. 
 • Huvudbiblioteket är öppet men tar emot max 50 besökare samtidigt. Även Ekholmens, Lambohovs och Agoras bibliotek är öppet. Övriga bibliotek håller stängt, men Ljungsbro bibliotek erbjuder utlämning av reserverade böcker.
 • Friluftsmuseet Gamla Linköping är öppet utomhus och Curmanska magasinet öppnar 13 april. Handelsboden i Gamla Linköping är stängd.
 • Mötesplatserna Agora, Skylten och Arbis håller stängt.
 • Kulturskolan har öppnat igen. Verksamheten pågår för både barn i grundskolan och ungdomar i gymnasiet.
 • Ungdomsverksamheterna erbjuder digitala aktiviteter via sociala kanaler samt ett begränsat antal fysiska med reglerat antal deltagare. 

Senast uppdaterad den 17 juni 2021