Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse för linkoping.se

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelse för linkoping.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du lämnar synpunkter på tillgängligheten på linkoping.se.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service - Myndigheten för digital förvaltnings webbplats 

Hur tillgänglig är linkoping.se?

Linköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa kriterierna i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) version 2.1 på nivå AA. Här beskriver vi hur linkoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Linkoping.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi har några kända brister i tillgängligheten som vi arbetar för att åtgärda. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Tillgänglighetsredogörelsen omfattar även sajterna Business Linköping och Klimatsmart Linköping som finns i samma plattform.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från linkoping.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Rubrikstrukturens hierarki kan ha brister på vissa sidor. Kommer att åtgärdas under 2020.
 • Alt-texter kan vara otydliga för vissa bilder. Kommer att åtgärdas under 2020.
 • Det förekommer tabeller som saknar beskrivning i form av <caption>

Vår ambition är att ha åtgärdat alla ovanstående kända tillgänglighetsproblem före 31 december 2020.

E-tjänster finns i en egen teknisk plattform och där finns några kända brister som kommer att åtgärdas av leverantören under 2020 och 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Linköpings kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Jämförelsetjänsten för att jämföra verksamheter inom skola och omsorg innehåller några kända brister, framför allt är inte filterfunktionen tillgänglig. Hela jämförelsetjänsten kommer att ses över under 2021.
 • Dokument. Samtliga dokument på linkoping.se är inte tillgänglighetsanpassade. Det handlar framför allt om dokument som innehåller tabeller och diagram. Anpassning av dokumenten sker fortlöpande.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Linköpings karta

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en oberoende extern granskning av linkoping.se. Utifrån resultatet har ett antal åtgärder genomförts för att förbättra tillgängligheten.
Verktyg som har använts i samband med undersökningen

 • PC med windows 10 (version 1903)
 • Chrome version 79.0.3945.88 (Officiell version) (64 bitar)
 • Internet Explorer version 11.719
 • Skärmläsaren JAWS 2020 för PC.
 • Iphone 8 med IOS 13.4
 • Skärmläsaren Voiceover för IOS

Chrome-plugins:

 • Web Developer
 • headingsMap
 • Color Contrast Analyzer
 • Landmark Navigation via Keyboard or Pop-up
 • Accessibility Insights for Web
 • NerdeFocus
 • Focus Indicator

Bookmarklets:

 • about:blank#blocked (Dra denna länk till webbläsarens bokmärkesfält. Klicka sedan på bokmärket för att extrahera alla länkar från den sida du befinner dig på.

Vi har även använt oss av användare med skärmläsare för att hitta brister som övriga testverktyg kan ha svårt att identifiera.

Senaste granskningen gjordes mars-april 2020.

Webbplatsen publicerades juni 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.

 

Senast uppdaterad den 1 april 2021